สำนวนภาษาอังกฤษจากคำว่า Hand (มือ)

3766

Hand หมายถึง มือ แต่เมื่อเป็นสำนวนทำให้มีความหมายแตกต่างออกไปอย่างหลากหลาย ลองนำสำนวนเหล่านี้ไปใช้บ่อย ๆ จะช่วยให้เราพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษา

Show of hands โชว์มือขึ้น ความหมายค่อนข้างชัดสื่อว่าให้ ยกมือขึ้น เช่น

.

Let’s vote by a show of hands. (มาโหวตโดยการยกมือกันเถอะ)

Give ‘someone’ a hand

สำนวนนี้ใช้ได้ 2 ความหมาย คือ

1. Give someone a hand  หมายถึง ปรบมือ (applaud หรือ clap)  เช่น

Sarah’s a little shy, so give her a hand when she comes out. (ซาร่าเขินอายนิดหน่อย ดังนั้นช่วยปรบมือให้เธอเมื่อเธอออกมา)

2. Give someone a hand  หมายถึง ช่วยเหลือ (to help, aid, assist)  เช่น

Could you give me a hand with this suitcase? (คุณช่วยฉันยกกระเป๋าเดินทางนี้หน่อยได้ไหม)

Lend a hand แปลว่า ให้ยืมมือ สื่อถึงให้ความช่วยเหลือ (help) นั่นเอง เช่น

I would appreciate it if you would lend me a hand with this project. (ฉันจะขอบคุณมากถ้าคุณจะให้ความช่วยเหลือฉันในโปรเจ็กนี้น่ะ)

Hands-on เป็นสำนวนทางฝั่ง American English ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ขยายคำนาม หมายถึง เข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น มีประสบการณ์ร่วมกัน เช่น

We need a hands-on manager who’ll work closely with the people on the factory floor. (พวกเราต้องการผู้จัดการที่จะมีประสบการณ์ร่วมกัน เป็นคนที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนงาน)

Hands-off จะมีความหมายในทางตรงข้ามกับ Hands-on โดยให้ความหมายว่า ไม่ยุ่ง ไม่ก้าวก่าย หรือ อย่ายุ่ง อย่าแตะต้อง เช่น

Keep your hands off my car. (อย่ามาแตะต้องรถของฉัน)

A: Can you work on this project today?

    (วันนี้คุณทำโปรเจ็คนี้ได้ไหม)

B: That’s hands off because it’s Pom’s project.

    (นั่นผมจะไม่ยุ่ง เพราะมันเป็นโปรเจ็คของป้อม)

At hand สื่อความหมายได้ว่า ใกล้จะถึงเวลา/ระยะทาง หรือ (สิ่ง) ที่กำลังเผชิญอยู่ตรงหน้า เฉพาะหน้า เช่น

The spring season is near at hand. (ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว)

The midterm exam is at hand. (การสอบกลางภาคจ่ออยู่ตรงหน้านี้แล้ว)

Have my hands full “มีเต็มไม้เต็มมือ” จากการแปลตรง ๆ ก็พอจะเดาได้แล้ว่าสำนวนนี้หมายถึง ยุ่งมาก ๆ ยุ่งแบบล้นไม้ล้นมือไปหมด เช่น

I have my hands full for the next few days. (ช่วงสองสามวันนี้ฉันยุ่งมาก ๆ)

On the other hand หมายถึง อีกแง่มุมหนึ่ง, อีกด้านหนึ่ง เพราะเป็นคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) จึงต้องแบ่งออกเป็น 2 ประโยค เช่น

Jim likes science. On the other hand, Tom likes English. (จิมชอบวิทยาศาสตร์ อีกด้านหนึ่ง ทอมชอบภาษาอังกฤษ)

Change hands ตามความหมายที่แปลตรงตัวเลยว่า เปลี่ยนมือ หมายถึง การเปลี่ยนเจ้าของ เปลี่ยนผู้ครอบครอง โดยโอนหรือขายไป เช่น

This restaurant changed hands twice last year. (ร้านนี้เปลี่ยนมือไปสองครั้งเมื่อปีที่แล้ว)

Share
.