สำนวนภาษาอังกฤษ around the clock!

3578

สำนวนนี้แปลว่า all the time คือ “ตลอดเวลา, ทั้งวันทั้งคืน” เปรียบเหมือนเข็มนาฬิกาที่หมุนไปรอบๆ ไม่มีวันหยุดพัก

ตัวอย่างประโยคเช่น

.
  • Is your shop open around the clock?
  • ร้านเธอเปิดตลอด 24 ชั่วโมงเลยมั๊ย
  • This station broadcasts news around the clock.
  • สถานนี้รายงานข่าวทั้งวันทั้งคืนเลย
  • The police are working around the clock to locate the missing boy.
  • ตำรวจทำงานกันทั้งวันทั้งคืนเพื่อหาตัวเด็กหาย

We were operating around the clock. พวกเราทำงานแข่งกับเวลา 

Bradley had been working around the clock, and I was feeling neglected. แบรดทำงานตลอดเวลา แล้วฉันก็รู้สึกถูกทอดทิ้ง

Patrolling around the clock. ลาดตระเวน 24 ชั่วโมง

** มีสแลงคำหนึ่งที่ใช้ในความหมายนี้เหมือนกันคือ 24/7 (twenty-four seven)

24 มาจาก 24 hours

  • 7 มาจาก 7 days
  • ทุกชั่วโมง ทุกวัน ก็คือ ตลอดเวลา ทั้งวันทั้งคืนนั่นเอง เช่น
  • I miss you twenty-four seven.
  • ฉันคิดถึงเธอทั้งวันทั้งคืนเลย
Share
.