ความแตกต่างของอาการ ของ eye-popping, hair-raising & jaw dropping ในภาษาอังกฤษ

1413

eye-popping – หมายถึงอาการที่รู้สึกสนใจประทับใจ แปลกประหลาด หรือทึ่งต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยนำอาการที่ธรรมชาติของคนเรามักมีดวงตาขยายโตขึ้นเวลาพบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดในทางแปลกใจ ใกล้เคียงกับคำว่า amazing, surprising และ striking รวมถึงสำนวน mind-blowing ส่วนสำนวนไทยมีที่คล้ายกันคือ ‘’ตื่นตาตื่นใจ”

นอกจากนี้ ยังมีคำนาม eye-popper สื่อถึงสิ่งที่มีลักษณะดังกล่าว โดยอาจจะเป็นสิ่งของ หรือคน หรือสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้

.

ส่วน paper popper หรือ party popper หมายถึงกระดาษที่พับไว้แล้วเกิดเสียงดังเวลาเขวี้ยง และเศษกระดาษหลากสีที่พุ่งออกจากหลอดเวลาดึงที่ใช้เวลางานเลี้ยงปาร์ตี้หรืองานเฉลิมฉลองต่างๆ ตามลำดับ

ตัวอย่าง:

• This room has an eye-popping view. (ห้องนี้มีวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจทีเดียว)

• The information about the COVID-19 outbreak in that country is quite eye-popping. (ข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของโควิด19 ในประเทศนั้น ค่อนข้างน่าแปลกใจ)

• The brilliance of this semester’s new student in our class is an eye-popper. (ความฉลาดของนักเรียนที่มาใหม่ของภาคการศึกษานี้เป็นที่สนใจ)

hair-raising – หมายถึงอาการตื่นเต้นประหลาดใจไปในทางกลัวเกรง รู้สึกสยดสยอง หรือหวาดกลัว ซึ่งโยงกับอาการที่ขนบนผิวหนังคนเราบางทีลุกขึ้นตั้งชันได้เวลารู้สึกกลัวมากๆ อย่างรุนแรง ใกล้เคียงกับคำว่า thrilling, terrifying รวมถึง bloodcurdling (ที่นำอาการกลัวจนเลือดจับเป็นก้อนมาเทียบ) และสำนวนไทยที่ว่า ‘ขนลุกขนพอง’ และ ‘ขนสยองพองเกล้า’

ยังมีสำนวน hair-raiser เพื่อสื่อถึงสิ่งที่มีลักษณะดังกล่าว

ตัวอย่าง:

• One of the most hair-raising experiences of my life was checking into that spooky hotel. (ประสบการณ์ที่น่าขนลุกขนพองมากที่สุดในชีวิตของฉันอันหนึ่งก็คือการได้เข้าไปพักในโรงแรมที่ดูหลอกหลอนแห่งนั้น)

jaw dropping – หมายถึงอาการแปลกใจ ประหลาดใจ โดยนำอาการตกใจจนถึงกับกรามค้างของคนเรามาเทียบ ซึ่งใกล้เคียงกับคำว่า surprising, shocking และ very unexpected และสำนวนไทยที่ว่า ‘กรามค้าง’ และ ‘อ้าปากค้าง’

นอกจากนี้ ยังมีสำนวน someone’s jaw drops เพื่อสื่อถึงอาการดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่ง และสำนวน make someone’s jar dropped เพื่อใช้กับสิ่งที่สร้างความประหลาดใจอย่างมากกับใครบางคน

ส่วนคำนามว่า dropper หมายถึงหลอดเล็กที่เจาะรูตรงยางที่หัว ให้บีบของเหลวที่อยู่ในหลอดให้ออกมาได้เป็นหยดๆ

ตัวอย่าง:

• The jaw-dropping moment of our victory will be imprinted on the memory of our football team forever. (ชั่ววินาทีแห่งความตะลึงงันจากชัยชนะที่เราได้รับจะถูกจดไว้ในความทรงจำของทีมฟุตบอลเราไปชั่วกาลนาน)

Share
.