ทำไม? คนส่วนใหญ่ถึงเลือกไปต่างประเทศ

865

1) ได้ท่องเที่ยวไปในตัว

            ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า คนที่อยากไปเรียนภาษาอังกฤษที่เมืองนอก โดยเฉพาะคนที่ใช้ทุนทรัพย์ของพ่อแม่ผู้ปกครองนั้น ส่วนหนึ่งก็เพราะต้องการได้มีโอกาสเที่ยวไปในตัวด้วย

.

            ไม่ใช่เฉพาะการเที่ยวช้อปปิ้งในเขตตัวเมืองของประเทศเจ้าของภาษา ซึ่งมีรานค้าแบรนด์เนมและห้างสรรพสินค้าชื่อดังมากมายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีชื่อเสียงต่างๆ ในประเทศเหล่านั้นด้วย

2) มีโอกาสฝึกภาษาทุกวัน

            อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้คนไทยหลายๆ คน ตัดสินใจลงทุนหรือลงทะเบียนเรียนคอร์สภาษาอังกฤษในประเทศเจ้าของภาษานั้น ก็เป็นเพราะว่า จะทำให้พวกเขาได้มีโอกาสฝึกทักษะภาษาอังกฤษทุกวัน โดยเฉพาะทักษะด้านการพูดและการฟัง

            นอกจากนี้ คนที่เรียนคอร์สภาษาอังกฤษในประเทศเจ้าของภาษา ยังจะมีโอกาสฝึกทักษะด้านการอ่าน ผ่านการใช้ชีวิตประจำวันด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เวลาไปช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตและเวลาที่ไปทานอาหารตามร้านหรือภัตตาคารต่างๆ เป็นต้น

3) ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ

            ไม่เพียงขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของประเทศที่ไปเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ ด้วย เพราะการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ในแต่ละคลาสเรียน เราย่อมต้องเรียนร่วมกับนักเรียนจากประเทศอื่นๆ และทำกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนร่วมห้องชาวต่างชาติเหล่านั้น

            ในทางกลับกัน คุณก็จะมีโอกาสได้ช่วยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักกับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมแบบไทยๆมากขึ้นด้วย

4) ได้คอนเน็คชั่นระยะยาว

            คุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่า คุณจะไปพบเจอกับใครบ้าง ในระหว่างช่วงเวลาอย่างน้อย 3 เดือนที่เรียนภาษาอังกฤษอยู่ในต่างประเทศ เพราะในแต่ละวัน คุณต้องพบปะกับผู้คนแปลกใหม่มากมาย

บางที คุณอาจจะได้รู้จักกับเพื่อนร่วมห้องที่มีความสนใจในสายอาชีพเดียวกัน อันจักทำให้คุณได้เรียนรู้และเปิดหูเปิดตา ได้รับความรู้และความคิดเห็นใหม่ๆ จากพวกเขาก็ได้

บางครั้ง คุณอาจจะได้มีโอกาสทำความรู้จักและคบหากันจนสนิทสนมกับบรรดาลูกๆหลานๆของนักธุรกิจหรือมหาเศรษฐีระดับโลก ที่สามารถนำพาคุณไปสู่โอกาสทางธุรกิจในอนาคตด้วยก็ได้ ซึ่งนั่นก็ถือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการลงทุนไปเรียนที่ต่างประเทศ

5) ได้ความมั่นใจ

            แม้จะเป็นเพียงการลงทะเบียนเรียนคอร์สภาษาอังกฤษช่วงสั้นๆ เพียงแค่ 3 เดือนหรือ 6 เดือน แต่คนที่ไปเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศแล้วกลับมาเมืองไทย มักจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการสนทนากับชาวต่างชาติ

            ไม่เพียงคุณวุฒิและความมั่นใจในด้านทักษะภาษาอังกฤษของตนเท่านั้น แต่ผู้ที่ไปเรียนภาษาอังกฤษที่เมืองนอก ยังมักจะมีความมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงมากขึ้นเป็นพิเศษด้วย

            ด้วยเหตุผลนี้ บรรดาคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของนักศึกษาหลายๆคน จึงนิยมที่จะส่งบุตรหลานของตน ไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษที่ประเทศเจ้าของภาษา แม้เพียงครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังดี

Share
.