คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้แทน Great (ยอดเยี่ยม)

2082

อยากจะบอกว่า ยอดเยี่ยม จะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษอะไรได้บ้าง เพื่อนๆ น่าจะคุ้นเคยกับคำว่า Great กันไปแล้ว จริงๆ แล้วมีคำที่แปลได้ว่ายอดเยี่ยมอีกหลายคำเลยนะ มาดูกันเลย

Awesome มีความหมายว่า ดี ยอดเยี่ยม เช่น

.

John is an awesome guy. (จอห์นเป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่ง)

Superb มีความหมายว่า ดี ยอดเยี่ยม เหมือนกับคำว่า Excellent good เช่น

My mother always cooks superb food. (แม่ของฉันมักจะทำอาหารอร่อยมาก ๆ)

Stunning มีความหมายว่า น่าประหลาดใจ น่าตื่นตาตื่นใจ มีความหมายเหมือนกับคำว่า Striking remarkable เช่น

The Grand Canyon has stunning scenery. (แกรนด์แคนยอนมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามน่าตื่นตาอย่างมาก)

Stupendous มีความหมายว่ายอดเยี่ยม น่าประหลาดใจ น่าตื่นตกใจ มีความหมายเหมือนกับคำว่า marvelous great เช่น

That was the most stupendous house I’ve ever seen. (นั่นมันเป็นบ้านที่ออกแบบได้สวยงามและยอดเยี่ยมที่สุดที่ฉันเคยเห็นมา)

Tremendous มีความหมายว่า ดีมาก หรือใหญ่โต สามารถใช้ในประโยคได้ดังนี้

My father won the lottery. That’s tremendous! (พ่อของฉันถูกรางวัลลอตเตอรี่ มันดีมาก ๆ เลย)

Share
.