หลักการใช้ get in และ get on กับการโดยสารยานพาหนะต่างๆ

1421

เพื่อนๆ คุ้นเคยกับคำว่า get (v.) ที่แปลว่าได้มา

ได้รับ (obtain)

.

ซื้อมา (buy something),

ไปถึง (reach)

หรือกลายเป็น (become ill or start to be) มาบ้างแล้ว

อีกความหมายหนึ่งของคำว่า get ที่เรามักคุ้นเคยกันคือคำว่า get on/in (something) ที่แปลว่า ขึ้นโดยสาร (ยานพาหนะ) เพื่อเดินทางไปในที่ต่างๆ ว่าแต่จะรู้ได้อย่างไรล่ะว่า เมื่อไรเราต้องใช้ get in แล้วเมื่อไรเราถึงจะใช้ get on

เรามีเทคนิคง่ายๆ สำหรับแยกความแตกต่างในการใช้ศัพท์คำนี้มาบอกกัน

เทคนิคที่ว่าคือการให้เราสังเกตว่า ยานพาหนะที่เพื่อนๆ จะโดยสารนั้น จำเป็นต้องก้มหัวลงเพื่อเข้าไปโดยสารหรือไม่ หากเป็นรถเมล์หรือรถโดยสารประจำทาง (bus) รถไฟ (train) เครื่องบิน (plane or aircraft) หรือเรือโดยสาร (boat) จะใช้คำว่า get on 

แต่ถ้าเป็นยานพาหนะที่เราต้องก้มหัวผ่านเข้าประตูไป เช่น รถยนต์ (car) แท็กซี่ (taxi) รถสามล้อ (tuk-tuk) หรือรถตู้ (van) เราจะใช้คำว่า get in

Share
.