วิเคราะห์ประโยค Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men.

1175

จะเห็นว่ามีคำศัพท์ที่น่าสนใจ อยู่หลายคำในประโยคนี้ เริ่มที่  Do not  ซึ่งบางทีเราอาจจะพบในรูปย่อ ว่า Don’t  ซึ่งมีความหมายเหมือนกันคือ  “ห้าม หรือ อย่า” มักพบในพวกประกาศห้ามต่างๆ

เช่น Do not touch. ห้ามแตะหรือห้ามจับต้อง เป็นต้น

.

ดังนั้นถ้าเห็นคำว่า Do not หรือ Don’t ไปนำหน้าคำกริยาใด จะแปลว่า ห้ามทำสิ่งนั้น นั่นเอง มาดูคำต่อมา

Pray (อ่านว่า เพร) แปลว่า “สวดมนต์ หรือ อธิษฐานขอพร”

คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า “สวดมนต์ หรือ อธิษฐานขอพร”  สำหรับฝรั่งแล้วไม่มีสวดมนต์เหมือนคนเอเชีย แต่ใช้เป็นการ “อธิษฐาน” เพื่อขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยเหลือ  ดังนั้น Pray ในบริบทของชาวตะวันตก จึงหมายถึง “อธิษฐานขอพร”    คำศัพท์ที่น่าสนใจอีกคำคือ

Lives (ไลฟ ส์)  แปลว่า ชีวิต (รูปพหูพจน์)

คำนี้เป็นคำนาม ในรูปพหูพจน์ของคำว่า Life ที่แปลว่า  “ชีวิต” หากพบคำนี้ที่ไหน ควรต้องระวังหน่อย

เพราะ Lives นี้ถ้าเป็นคำกริยาเขียนว่า Live (อ่านว่า ลิฟ) แปลว่า “อยู่อาศัย หรือดำเนินชีวิต” ซึ่งสะกดใกล้เคียงกันกับ  Lives “ชีวิต”มาก คำต่อมาคือ easy (อ่านว่า อีซี่) แปลว่า “ง่าย” เป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) ทำหน้าที่ขยาย  Lives 

ดังนั้น easy lives จึงแปลว่า “ชีวิตที่ง่ายๆ สบายๆ”  มาดูอีกคำคือ

Stronger (อ่านว่า สตรอง เกอร์) แปลว่า “แข็งแรงกว่า”

คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) เป็นขั้นกว่า ของ  Strong เมื่อเป็นขั้นกว่าจึงเติม –er เป็น  Stronger แปลว่า “แข็งแรงกว่า”  เมื่อนำไปขยายคำว่า Men  ซึ่งปกติแปลว่า “ผู้ชาย (หลายคน) แต่ในที่นี้จะแปลว่า “คนหรือผู้คน ” 

ดังนั้น Stronger men จึงแปลว่า “คนที่แข็งแรงหรือคนที่เข้มแข็งกว่า”

เมื่อรู้คำศัพท์ครบแล้ว มาดูความหมายรวมของประโยคกันดีกว่า

Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men. 

อย่าอธิษฐานขอพรเพื่อให้มีชีวิตที่ง่ายๆ สบายๆ จงอธิษฐานขอพรให้เป็นคนที่เข็มแข็งยิ่งขึ้นดีกว่า

Share
.