เรียนรู้ ประโยคที่บ่งชี้ว่าผู้พูดไม่ได้กระทำเอง ในภาษาอังกฤษ (Causative form)

1795

ประโยคที่เรียกว่า causative form คือประโยคที่แสดงให้เห็นว่า ผู้พูดไม่ได้กระทำการอย่างหนึ่งด้วยตนเอง แต่ให้คนอื่นทำให้ พูดแบบนี้อาจจะงงๆ ลองดูประโยคภาษาไทยข้างล่างนี้ก่อน

ฉัน ล้าง รถ” ฉันล้างรถเอง (เหนื่อยเอง)

.

“ฉัน เอา รถ ไป ล้าง” ฉันให้คนอื่นหรือร้านล้างรถล้างให้ (ไม่ต้องเหนื่อยเอง)

ประโยคแบบ causative form คือประโยคแบบที่ 2

โครงสร้างประโยค causative form แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทที่บอกผู้กระทำ และ ประเภทที่ไม่บอกผู้กระทำ

1. causative form ประเภทที่ไม่บอกผู้กระทำ มีโครงสร้างคือ

To have something done และ To get something done

*done ในที่นี้แทน Verb 3 – something ในที่นี้แทนสิ่งของ

ประโยคตัวอย่าง เช่น

I must have my hair cut. It’s too long. ฉันต้องไปตัดผมแล้วแหละ มันยาวไปแล้ว (ให้ช่างตัดผมตัดให้ ไม่ได้ตัดเอง)

She has her car cleaned every Saturday. เธอเอารถไปล้างทุกๆวันเสาร์ (เอาไปให้ที่ร้านล้าง ไม่ได้ล้างเอง)

He got his car fixed yesterday. เขาเอารถไปซ่อมเมื่อวาน

They got their house painted last week. พวกเขาให้ช่างมาทาสีบ้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

We get our book printed in Hong Kong. พวกเราส่งหนังสือไปตีพิมพ์ที่ฮ่องกง

2. causative form ประเภทที่บอกผู้กระทำ มีโครงสร้างดังนี้ คือ

To have someone do something และ  To get someone to do something

* do หมายถึงกริยารูป infinitive หรือรูปธรรมดา

ตัวอย่างเช่น

The manager has his employee write the report of the meeting. ผู้จัดการให้พนักงานของเขาเขียนรายงานการประชุม

What a woman! She had me show her every hat in the shop but she didn’t buy anything. หล่อนเป็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้เนี่ย ให้ผมเอาหมวกในร้านทุกใบออกมาโชว์แต่ไม่ซื้อใบไหนเลย

I couldn’t get the camel to kneel down so I had to use the ladder. ฉันไม่สามารถทำให้อูฐคุกเข่าลงมาได้ เลยต้องใช้บันได

I usually get my sister to buy me some cake at Bobby’s Shop. ฉันมักจะให้น้องสาวซื้อเค้กที่ร้านบ๊อบบี้อยู่บ่อยๆ

**เพิ่มเติมโครงสร้าง make someone do something แปลว่า “ให้ใครทำอะไรให้ แต่แฝงความหมายเป็นนัยว่าเชิงบังคับ หรืออีกฝ่ายไม่เต็มใจ” เช่น

I made my brother carry my luggage. ฉันให้น้องชายฉันถือกระเป๋าเดินทางให้

My mom always makes me wash all the dishes after dinner. แม่ของฉันมักจะสั่งให้ฉันล้างจานทั้งหมดหลังอาหารค่ำเสมอเลย

Share
.