“ยังไม่เจอ ยังหาไม่ได้” ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไร ?

10503

สมมติมีเพื่อนถามว่า “มีแฟนยังอะ” (Do you have a boyfriend? ดู-ยู-แฮฟ-อะ-บอยเฟรนด์)

ถ้าอีกฝ่ายกำลังหาอยู่ แต่มันหาไม่ได้สักที ให้ตอบไปว่า

.

No, I haven’t found one yet. (โนว-ไอ-แฮฟเวิ่น-ฟาวด์-วัน-เยท) ไม่อะ ยังหาไม่ได้เลย

หรืออีกแบบหนึ่ง I haven’t been able to find the right person. (ไอ-แฮฟเวิ่น-บีน-เอเบิ้ล-ทู-ไฟนด์-เดอะ-ไรท์-เพอร์เซิ่น) ฉันยังไม่เจอคนที่ใช่

นอกจากเรื่องแฟนๆ ยังสามารถใช้กับสิ่งของอื่นๆ ได้นะ เช่น

I’ve searched for abc company but I haven’t been able to find.

(ไอฟ์-เสิร์ช-ฟอร์-เอบีซี-คอมพะนี-บัท-ไอ-แฮฟเวิ่น-บีน-เอเบิ้ล-ทู-ไฟนด์)

ฉันค้นหาข้อมูลของบริษัท ABC แต่ก็ไม่เจอเลย

I haven’t been able to find the perfect dress.

(ไอ-แฮฟเวิ่น-บีน-เอเบิ้ล-ทู-ไฟนด์-เดอะ-เพอร์เฟค-เดรส)

ฉันยังหาชุดราตรีดีๆ ไม่ได้เลย

สรุปคือ การบอกว่า “หาไม่ได้”  ในภาษาอังกฤษ ให้พูดว่า I haven’t been able to find + … <สิ่งที่กำลังหา>… 

Share
.