หลักการใช้ can, could, be able to ที่ไม่ควรพลาด!

38848

Can / Could และ (be) able to

Can ความหมายว่า สามารถ, เป็นไปได้, หรือ บอกว่าคนใดคนหนึ่งนั้นมีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆ 

.

Could คือ กริยาในรูปแบบอดีตของ can ใช้พูดถึงความสามารถของเราที่เคยทำได้ แต่ตอนนี้ทำไม่ได้แล้ว 

โครงสร้าง Can/Could + V.1

ตัวอย่างเช่น

  • I can swim. ฉันสามารถว่ายน้ำได้
  • He can drive a car. เขาสามารถขับรถได้
  • I can join your party tonight.  วันนี้ฉันไปร่วมงานเลี้ยงของคุณได้ 
  • He can speak English fluently. เขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
  • I can speak two languages.  ฉันพูดได้ 2 ภาษา 

ถ้าใช้ could จะเป็นการขอร้องอย่างสุภาพมากกว่าใช้ can โดยสามารถใช้แทนที่กันได้เลย

Can you tell me how to get to the mall?

Could you tell me how to get to the mall? คุณช่วยบอกได้ไหมว่าไปที่ห้างได้อย่างไร

Can you help me?

Could you help me?

Could you tell me your name, please? รบกวนบอกชื่อคุณหน่อยได้ไหม *สุภาพกว่า can*

(Be) able to หมายถึง ความสามารถในแบบที่ใส่ความพยายามลงไปมากกว่าเพื่อให้ทำสิ่งนั้นๆ ได้

โครงสร้าง (Be) able to + V.1

ตัวอย่างเช่น

I am able to swim. ฉันสามารถว่ายน้ำได้ (ฉันใส่ความพยายามในการเรียนว่ายน้ำ จนสามารถว่าน้ำได้)

He is able to drive a car. เขาสามารถขับรถได้ (เขขาใช้ความพยายามในการเรียนขับรถ  จนสามารถขับรถได้)

Are you able to speak English? คุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ไหม

We could finish the report within the due date. พวกเราสามารถทำรายงานเสร็จตามกำหนด

(อาจพูดถึงว่าสามารถทำได้ตามกำหนดเป็นปกติ)

We were able to finish the report within the due date.

(สื่อเล็กๆ ว่าต้องใช้ความพยายามขึ้นนิดนึง ค้นคว้า หาข้อมูล ทำงานจนดึกกว่าจะเสร็จตามกำหนด)

แต่ can มีเพืยง 2 รูปเท่านั้นคือ can ( ปัจจุบัน ) และ could ( อดีต ) ดังนั้นบางครั้งบางเรื่อง เราจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ (be) able to เช่น

   – I can’t sleep. ( ฉันนอนไม่หลับ )

     I haven’t been able to sleep recently. ( can ไม่มีรูป present perfect tense )

และ I can see you tomorrow. ( ฉันสามารถเจอคุณพรุ่งนี้ได้ )

I might be able to see you tomorrow. ( can ไม่มีรูป infinitive )

Could และ was able to

1) บางครั้ง could เป็นรูปอดีตของ can เราใช้ could โดยเฉพาะกับ see, hear, smell, taste, feel, remember, understand เช่น

   – When we were in the house, we could smell something burning. ( ตอนที่พวกเราอยู่ในบ้าน เราได้กลิ่นอะไรไหม้ )

2) เรายังใช้ could พูดถึงเรื่องที่บุคคลสามารถทำสิ่งใดได้หรือได้รับการอนุญาตให้ทำบางสิ่ง เช่น

   – We were free. We could do what we wanted. ( พวกเราได้รับการอนุญาตให้ทำอะไรก็ได้ )

3) เราใช้ could พูดถึงความสามารถทั่วๆไป แต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์เฉพาะๆ เราใช้ was/were able to หรือ managed to เช่น

   – I was an excellent basketball player. I could beat all of my friends. ( แต่ก่อนฉันเล่นบาสเก่งมาก ฉันสามารถล้มเพื่อนฉันได้ทุกคน )

   – I and Jane had a game of basketball yesterday. Jane played very well but in the end I was able to beat her. ( ฉันกับเจนเล่นบาสแข่งกันเมื่อวาน เจนเล่นได้ดีมากๆ แต่ผลสุดท้ายฉันก็สามารถชนะเธอได้ )

รูปปฏิเสธของ could = could not เช่น

   – I could not join your party yesterday. ( เมื่อวานฉันไม่สามารถไปร่วมงานเลี้ยงของคุณได้ )

4) Could ยังใช้ในการพูดประโยคสุภาพได้ด้วย เช่น

   – Could you tell me your name, please? ( รบกวนบอกชื่อคุณหน่อยได้ไหม *สุภาพกว่า can* )

Share
.