How have you been VS How are you?

5178

How have you been VS How are you? สองประโยคนี้ ถ้าแปลออกมาจะมีความหมายเหมือนกันเลย คือถามว่า “สบายดีไหม?”

แต่อย่าเพิ่งคิดว่าใช้แทนกันได้นะ มันใช้ต่างสถานการณ์กันเล็กน้อย

.

มาดู How are you? กันก่อน

ประโยคนี้เป็น present simple tense ซึ่งใช้พูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน คือใช้ถามสารทุกข์สุขดิบในปัจจุบันว่าเป็นยังไง สบายดีไหม เจอหน้าเพื่อนวันนี้ ก็ถามว่า วันนี้เธอสบายดีไหม เป็นยังไงบ้าง

แต่ How have you been? เป็น present perfect tense หลักของ tense นี้คือใช้พูดถึงเหตุการณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น เวลาที่เราพูดประโยคนี้เพื่อทักทายใคร นั่นหมายความว่า เราไม่ได้เจอเขามานานแล้ว แล้วบังเอิญวันนี้เกิดเจอกันเลยอยากอัพเดตทุกข์สุข ก็ใช้ประโยคนี้ เพื่อต้องการสื่อว่า ในอดีต (ที่เราไม่ได้เจอกัน) จนถึงตอนนี้ คุณเป็นยังไงบ้าง

** พอเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหม จริงๆ แล้ว tense ก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจถึงอารมณ์ของภาษาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Share
.