ระดับภาษาอังกฤษในต่างแดน

713

            ไม่ใช่เพียงประเทศไทยเท่านั้น ที่ประชากรส่วนใหญ่มักมีปัญหาในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

            แม้แต่ผู้คนในกลุ่มประเทศทางฝั่งตะวันตกเอง ซึ่งคนไทยเราเรียกแบบเหมารวมว่า ‘ฝรั่ง’ ก็มีหลายๆ ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ แต่พวกเขาก็สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความมุมานะและพากเพียรพยายาม

.

            จากข้อมูลของ World Economic Forum ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศที่ประชาชนมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองมากที่สุด คือ ประเทศ ดังต่อไปนี้

1) เนเธอร์แลนด์

ประมาณเกือบ 3 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดในประเทศเนเธอร์แลนด์  สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

2) เดนมาร์ค

ประเทศนี้มีสถิติประชากรที่มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ เพิ่มากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี

3) สวีเดน

ประมาณ 69% ของประชากรผู้ชาย และประมาณ 71% ของประชากรผู้หญิง สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

4) นอร์เวย์

ประเทศนี้มีประชากรที่มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ ติดอันดับ 1 ใน 5 ติดต่อกันมาเกือบสิบปีแล้ว

5) ฟินแลนด์

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศในแถบสแกนดิเนเวียน ที่ติดอันดับ 1 ใน 5 มาเกือบทุกปี

6) สิงคโปร์

นี่เป็นประเทศเดียวจากฝั่งเอเชีย ที่เข้าไปร่วมติดอันดับ 1 ใน 10 จากบรรดาประเทศต่างๆ ทั่วโลก

7) ลักเซมเบิร์ก

ประเทศเล็กๆ ที่หลายคนไม่เคยได้ยินชื่อแห่งนี้ มีประชากรมากกว่า 63% ทั้งชายและหญิง ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

8) ออสเตรีย

ประเทศที่มีความเป็นชาตินิยมสูงอย่างออสเตรีย ก็ติดอันดับ 1 ใน 10 มาเป็นเวลาเกือบทศวรรษแล้ว

9) เยอรมนี

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในประเทศในกลุ่มประเทศยุโรป (เป็นผู้นำกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ EU) ที่มีความเป็นชาตินิยมสูง แต่ประชากรเกือบ 50 ล้านคนในประเทศ สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

10) โปแลนด์

            ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา จำนวนประชากรของประเทศโปแลนด์ สามารถพูดภาษาอังกฤษได้มากติดอันดับ 1 ใน 10 เกือบทุกปี

ในโอกาสต่อไป เราจะนำอันดับของประเทศในกลุ่มเอเชียมาให้รับทราบกันว่า ประเทศใดที่ประชากรมีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ติดอันดับ 1 ใน 10 ในแต่ละปี

….แต่บอกใบ้ให้นิดนึงว่า กัมพูชาและลาว เป็นคู่แข่งของไทยที่น่ากลัวมาก เพราะพวกเขาแซงหน้าเราในหลายๆด้าน!

Share
.