เรียนรู้การพูดคุยสนทนา ถาม-ตอบเกี่ยวกับครอบครัว และศัพท์น่ารู้

4481

เรียนรู้การพูดคุยสนทนา ถามตอบ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว ญาติพี่น้อง ไปจนถึงสัตว์เลี้ยงในบ้าน เป็นภาษาอังกฤษกันในบทความนี้เลย

คุยเรื่องพี่น้อง ภาษาอังกฤษ

.

Do you have any brothers or sisters? = คุณมีพี่น้องหรือไม่

brother (บรา’เธอะ) พี่ชาย, น้องชาย

sister (ซิส’เทอะ) พี่สาว, น้องสาว

Yes, I’ve got … = ครับ/ค่ะ ฉันมี…

a brother = พี่ชาย/น้องชาย

a sister = พี่สาว/น้องสาว

an elder brother = พี่ชาย

a younger sister = น้องสาว

elder (เอล’เดอะ) แก่กว่า, อาวุโสกว่า

younger (ยัง’เกอะ) คนที่มีอายุน้อยกว่า

two brothers = พี่ชาย/น้องชายสองคน

two sisters = พี่สาว/น้องสาวสองคน

one brother and two sisters = พี่ชาย / น้องชายหนึ่งคนและพี่สาว / น้องสาวสองคน

No, I’m an only child. = ไม่ครับ/ค่ะ ฉันเป็นลูกคนเดียว

คุยเรื่องลูกและหลาน ภาษาอังกฤษ

Have you got any kids? = คุณมีลูกไหม

Do you have any children? = คุณมีลูกไหม

Yes, I’ve got … = ครับ/ค่ะ ฉันมี…

a boy and a girl = ลูกชายหนึ่งคนและลูกสาวหนึ่งคน

a young baby = ลูกอ่อนหนึ่งคน

three kids = ลูกเล็กๆ สามคน

I don’t have any children. = ฉันไม่มีลูก

Do you have any grandchildren? = คุณมีหลานไหม

คำศัพท์ที่ควรสังเกต

child (ไชดฺ) เด็ก [คนเดียว] children (ชิล’เดรน) เด็กหลายคน

ประโยคสนทนาเกี่ยวกับพ่อแม่ และญาติๆ

Where do your parents live? = พ่อแม่ของคุณอาศัยอยู่ที่ไหน

What do your parents do? = พ่อแม่ของคุณทำอะไร

What does your father do? = พ่อคุณทำอะไร

What does your mother do? = แม่คุณทำอะไร

Are your grandparents still alive? = ปู่ ย่า ตา ยายของคุณยังมีชีวิตอยู่ไหม

Where do they live? = พวกเขาอาศัยอยู่ที่ไหน

การสนทนาเรื่องความสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษ

Do you have a boyfriend? = คุณมีแฟนไหม (แฟนผู้ชาย)

Do you have a girlfriend? = คุณมีแฟนไหม (แฟนผู้หญิง)

Are you married? = คุณแต่งงานหรือยัง

Are you single? = คุณโสดหรือเปล่า

สำนวนภาษาอังกฤษน่ารู้

Are you seeing anyone? = คุณคบกับใครอยู่ไหม

I’m seeing someone. = ฉันกำลังคบกับใครคนหนึ่งอยู่

I’m … ฉัน…

single = โสด

engaged = มีคู่หมั้นแล้ว

married = แต่งงานแล้ว

divorced = หย่าแล้ว

separated = แยกกับเขา/เธอแล้ว

a widow = แม่ม่าย

a widower = พ่อม่าย

Share
.