9 วลีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแวดวงการเงิน

1799

วลีที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเงินๆ ทองๆ ที่เอาไว้ใช้พูดได้ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง เพื่อนๆ ได้อ่านแล้วอย่าลืมลองนำไปใช้กันดูนะ

1. Cash

.

ความหมาย : เงินสด เงินประเภทใดก็ได้ ตั๋วแลกเงินหรือเหรียญ

ตัวอย่าง : Your total is $14.99. Will you be paying with cash or credit card?

2. Income

ความหมาย : จำนวนเงินที่บุคคลมีรายได้ต่อเดือนหรือต่อปี คนสามารถหารายได้ผ่านงานเก็บค่าเช่าหรือลงทุนใน บริษัท อื่นๆ (เรียกอีกอย่างว่านักลงทุน)

ตัวอย่าง : Earning a good income in this economy is a really hard task.

3. Thrifty

ความหมาย : การประหยัด การใช้เงินอย่างระมัดระวัง คำนี้อาจมีความหมายได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ตามบริบทและเจตนาของผู้พูด

ตัวอย่าง : My dad always taught me to be thrifty with money. This has helped me through some really tough times.

4. Haggle

ความหมาย : คำนี้คล้ายกับคำว่า “negotiate” แต่โดยทั่วไปจะใช้ในบริบทที่ไม่เป็นทางการ การต่อรองกับใครสักคนคือการพูดคุยเกี่ยวกับราคาของวัตถุอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่าง : Miss Thurstone always haggles with the baker to save five cents on every purchase.

5. Discount

ความหมาย : ส่วนลดที่ได้จากร้านค้า หรือการซื้อของ

ตัวอย่าง : I always buy mobile phones when there is a discount. Otherwise it is just too expensive to own a good smartphone nowadays.

6. Budget

ความหมาย : จำนวนเงินที่มีให้ใช้จ่าย บางครั้งเรียกว่างบประมาณ นอกจากนี้ยังหมายถึงงบประมาณรายเดือนหรือรายสัปดาห์ได้ด้วย

ตัวอย่าง : I always go over my budget when I shop for clothes. That’s why I always take my parents with me, so they can stop me from spending too much.

7. Deal

ความหมาย : ข้อตกลงระหว่างสองธุรกิจขึ้นไป เป็นคำกริยาที่หมายถึงการทำธุรกิจในบางสิ่งบางอย่างหรือกับใครบางคน

ตัวอย่าง : Apple had a deal with Samsung where they agreed to manufacture smartphones together.

8. Credit

ความหมาย : เมื่อคุณซื้ออะไรบางอย่างหรือเพลิดเพลินกับบริการที่มีสัญญาว่าจะจ่ายเงินในอนาคต สิ่งเหล่านี้จะเรียกว่า “เครดิต”

ตัวอย่าง : prefer not to buy anything on credit since I hate the idea. But my son uses my credit card all the time.

9. Debt

ความหมาย : เมื่อคุณเป็นหนี้กับใครสักคนไม่ว่าจะเป็นทั้งบุคคลและบริษัท คำนี้จะหมายถึงหนี้สินที่คุณต้องชดใช้

ตัวอย่าง : If our company does not stop going over budget every year, then our debt will force us to close down the business.

Share
.