เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบอกทาง

3005

เพื่อนๆ เคยหลงทางในต่างแดนกันหรือไม่? ถ้าอยู่ในประเทศไทยก็คงใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ แต่ถ้าหากต้องไปต่างประเทศขึ้นมาแล้วในตอนนั้นไม่มีใครที่ให้ความช่วยเหลือเราได้นอกจากคนต่างชาติ การจดจำคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการถามทางหรือการเดินทางจึงเป็นเรื่องสำคัญในการไปต่างแดน หรือหากเพื่อนๆ เจอชาวต่างชาติที่หลงทางอยู่และเขามาขอความช่วยเหลือจากเรา เราจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไร มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันเลย

Take the exit =  ใช้ทางออก

.

Merge = ใช้ทางร่วม

Slight left/right  = เบี่ยงซ้าย/ขวาเล็กน้อย

Take the crosswalk = ข้ามถนน (ในกรณีที่เดิน)

Turn left/right = เลี้ยวซ้าย/ขวา

Keep left/right at the fork = เลี้ยวซ้าย/ขวาตรงทางแยก

Head (northeast) = มุ่งหน้าไปทางด้าน (ตะวันออกเฉียงเหนือ)

Use the left/right 2 lanes = ใช้เลนซ้าย/ขวา 2 เลน

Use any lane to turn right/left  = ใช้เลนไหนก็ได้ เพื่อเลี้ยวซ้าย/ขวา

Continue straight = ตรงไปเรื่อยๆ

At the roundabout, take the ( 2nd ) exit = ที่วงเวียน ใช้ทางออกที่ ( 2 )

Take the pedestrian overpass = ใช้สะพานลอยเพื่อข้ามถนน ( ในกรณีที่เดิน )

Sharp left/right = เลี้ยวซ้าย/ขวาหักศอก

Follow signs for… = ให้ตามป้าย…ไป

Share
.