จัดไปกับ! PREFIX ประเภท Non- นำหน้า

3478

คำที่วางไว้หน้าคำอื่นแล้วจะทำให้เปลี่ยนความหมายศัพท์ไปในทางปฏิเสธ บทความนี้ Engnow จะเสนอ Prefix คำว่า non-

non- หมายถึง ไม่มี ปราศจาก หรือ ไม่ ไม่มีในเชิงปฏิเสธ ( absence หรือ negation)

.

มาดูตัวอย่างคำที่เมื่อเติม non-ไปข้างหน้าและเมื่อเอาออกจะเป็นอย่างไร

nonsmoker แปลความหมายว่า ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

>>>smoker  แปลความหมายว่า ผู้ที่สูบบุหรี่

nonfat แปลความหมายว่า ใช้กับอาหารที่ไม่มีไขมัน หรือมีไขมันอยู่น้อยมาก

>>>fat แปลความหมายว่า ไขมัน คำว่า fat นี้ไม่ได้แปลว่าอ้วนเพียงอย่างเดียวใช้เรียก มัน หรือไขมันได้ด้วย ใช้กับอาหารที่ไม่มีไขมัน หรือมีไขมัน

nonprofit ใช้กับองค์กร หรือหน่วยงานที่ไม่มีวัตถุประสงค์หากำไร เช่น มูลนิธิ

>>>profit แปลความหมายว่า กำไร

nonviolent แปลความหมายว่า ไม่ใช้ความรุนแรง อหิงสา เช่น ประท้วงโดยสันติ สงบ

>>>violent แปลความหมายก็คือ ความรุนแรง รุนแรง อย่างโหด

nonstop  แปลความหมายก็คือ ไม่หยุด ต่อเนื่องโดยไม่ชะงัก

>>>stop แปลว่า หยุด  หรือชะงัก

จะเห็นว่าเมื่อนำ Prefix “non” ออกปุ๊บ ความหมายจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเลย

และได้คำศัพท์แท้ๆ ของคำนั้นๆ ด้วย นอกจากนี้ Prefix “non” บางคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมบางครั้งจึงมีขีดขั้นกลางระหว่าง Prefix “non” กับคำศัพท์อื่นๆ แต่บางครั้งก็ไม่มี นั่นเพราะ

มีการเขียนแบบมีขีดกลางเป็นการเขียนภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (British English)

ส่วนแบบที่ไม่มีขีดกลางเขียนติดกันไปเลย เป็นการเขียนแบบอเมริกัน (American English) นั่นเอง

Share
.