เข้าใจ be used to หรือ get used to ใน 1 นาทีกับ Engnow!

1654

หลายคนไม่เข้าใจเรื่องการใช้ be used to หรือ get used to เลย เอ้ะ..เวลาจะเลือกใช้คำว่าที่แปลไทยว่าเคย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วนั้น จะใช้คำไหนดี รวมถึง หลักการใช้ทั้งสองคำเมื่อนำมาแต่งประโยคจะต้องมีหลักการใช้อย่างไรบ้าง

used to

.

used to ใช้แสดงถึงสิ่งที่เคยทำในอดีต แต่ตอนนี้อาจจะไม่ได้ทำแล้ว

โครงสร้างการใช้ : used to + Infinitive Without “to” (v.1)

ตัวอย่าง

I used to play tennis last year. (ฉันเคยเล่นเทนนิส เมื่อปีที่แล้ว)

He used to work as a lawyer. (เมื่อก่อนนี้เขาเคยทำงานเป็นทนายความ)

be/get used to

ส่วน be/get used to ใช้แสดงถึงความ “เคยชิน” ในการกระทำสิ่งๆ หนึ่ง

โครงสร้างการใช้ :  be/get used to + Gerund (V.ing/N.)

ตัวอย่าง

I got used to sleeping after lunch. (ฉันชินกับการนอนหลับหลังรับประทานอาหารเที่ยง)

He is used to drinking coffee in the morning. (เขาชินกับการดื่มกาแฟในตอนเช้า)

Share
.