ว่าด้วยเรื่องเงินๆ ทองๆ กับคำคุณศัพท์และคำกริยาที่ใช้คู่ Money

2092

เงิน ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Money คำนี้เป็นอีกคำที่น่าสนใจ เนื่องจากจะมีคำคุณศัพท์และคำกริยาที่คู่กับ Money ได้หลายคำและเมื่อเอาไปใช้คู่กับคำคุณศัพท์หรือคำกริยาแล้วความหมายจะเปลี่ยนไป Engnow จึงรวบรวมคำเหล่านั้นและตัวอย่างประโยคมาให้เพื่อนๆ ท่องจำแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่ทุกย่างก้าวมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินกัน

Adjective + Money

.
 • Pocket money เงินพกพา

ตัวอย่างประโยค My dad gave me a little extra pocket money.

 • Spending money การใช้จ่ายด้วยเงิน
 • Dirty money เงินที่ได้มาจากการทำเรื่องที่ไม่ดี ผิดกฏหมาย หรือไม่สะอาด

ตัวอย่างประโยค We don’t want your dirty money!

 • Stolen money ขโมยเงิน
 • Easy money  เงินที่ได้มาง่ายๆ

ตัวอย่างประโยค I think running a website is easy money.

 • Big money เงินก้อนใหญ่

ตัวอย่างประโยค There is big money in this business.

 • Counterfeit money  เงินปลอม

ตัวอย่างประโยค He was arrested for using counterfeit money.

Verb + Money

 • Count money การนับเงิน

ตัวอย่างประโยค Always count money.

 • Earn money ได้รับเงิน

ตัวอย่างประโยค I don’t earn much money, but I love my job.

 • Borrow money ขอยืมเงิน

ตัวอย่างประโยค He borrowed money from the bank.

 • Lend money ให้ยืมเงิน

ตัวอย่างประโยค She refused to lend me the money.

 • Bank deposit / put money into ฝากเงินเข้า

ตัวอย่างประโยค I put 500 THB into her account.

Share
.