เปรียบเทียบสิ่งที่ต่างกัน (Contrast) VS เปรียบเทียบอุปมาอุปมัย (Comparison)

13654

เคยสงสัยหรือไม่ว่า…การเปรียบเทียบหลักการในภาษาอังกฤษนั้นมีหลักการใช้งานอย่างไร คำหรือสำนวนที่เอาไว้ใช้เมื่อต้องการเปรียบเทียบสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางตรงกันข้าม หรือการเปรียบเทียบในรูปแบบของอุปมาอุปมัย สิ่งที่มีความคล้ายคลึงกัน เอาหล่ะมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนคงเอะใจกันบ้างแล้วว่า มีคำศัพท์หรือสำนวนไหนบ้างที่เอาไว้ใช้แบ่งประเภทการเปรียบเทียบแบบนี้ เรามาเริ่มกันต่อเลย

มาดู Contrast กันก่อนซึ่งก็คือการเปรียบเทียบสิ่งที่ตรงกันข้ามของกันและกันนั่นเอง มาลองดูคำเชื่อมที่สามารถนำมาใช่เปรียบเทียบสิ่งที่แตกต่างกันดังนี้

.

Contrast = ความแตกต่าง, ตรงกันข้าม

However แปลว่า อย่างไรก็ตาม

Nevertheless แปลว่า แม้กระนั้น ,อย่างไรก็ตาม

Nonetheless แปลว่า แม้กระนั้น ,อย่างไรก็ตาม

Still แปลว่า ยัง

Although , though , even though แปลว่า แม้ว่า

But แปลว่า แต่

Yet แปลว่า แต่

Despite, In spite of แปลว่า ถึงแม้จะมี, แม้จะมี

In contrast, In comparison แปลว่า ในทางตรงกันข้าม ,ในการเปรียบเทียบ

While, whereas แปลว่า ในขณะที่

On the other hand แปลว่า ในทางกลับกัน

On the contrary แปลว่า ในทางตรงกันข้าม

จากคำเชื่อมการเปรียบเทียบสิ่งที่แตกต่างกันข้างต้นก็จะพบว่าเป็นคำที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ตรงข้ามกับประโยคหรือเนื้อความก่อนหน้า เพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างหรือแนวคิดของมุมมองอีกด้านหนึ่งนั่นเอง

การเปรียบเทียบ (COMPARISON)

Comparison = การเปรียบเทียบ, อุปมาอุปมัย

Similarity แปลว่า ความคล้ายคลึงกัน, การเทียบ

Likewise แปลว่า ในทำนองเดียวกัน

Also แปลว่า นอกจากนี้ยังมี

Too แปลว่า เหมือนกัน

As แปลว่า เหมือนกับ

Just as แปลว่า เช่นเดียวกับ

And แปลว่า และ

Just like แปลว่า เหมือนกับ

Similar to แปลว่า คล้ายกับ

Be similar to / the same as แปลว่า คล้ายกับ / เหมือนกับ

Be alike แปลว่า เหมือนกัน

Not only….but also แปลว่า ไม่เพียง แต่ …. แต่ยัง

To compare to/ with แปลว่า เปรียบเทียบกับ / ด้วย

Share
.