เผย! เคล็ดไม่ลับกับการใช้ Adjectives (Adj.) และ Adverbs (Adv.) ที่หลายคนมองข้ามไป

2556

พูดถึง Adjectives ตัวอย่างภาษาไทยเช่นคำว่า รวย สวย หล่อ เป็นคำแสดงคุณลักษณะคุณสมบัติต่างๆ ที่ขยายคำนาม ดังนั้นตำแหน่งของ Adj. จะอยู่ดังนี้

Adj. จะอยู่หน้า Noun

.

Adj. จะอยู่หลัง Verb to Be [V. to Be ได้แก่คำว่า is, am, are, was, were, be, been เป็นต้น]

มาดูทริคง่ายๆ ที่น่าจดจำ สังเกตคำที่ขีดเส้นใต้คือ Adj.

เธอ is สวย

เขา is หล่อ

พวกเรา are รวย

เราจะ be จน

ส่วน Adverbs จำนวนมากคือ คำที่เป็น Adj. มาเติม ly (Adj.+ly) แล้วแปลว่า อย่าง…  เช่น

Handsome หล่อ เมื่อเติม ly เป็น >>> handsomely แปลว่าอย่างหล่อ กลายเป็น Adv.

Polite ที่แปลว่า สุภาพ เมื่อเติม ly เป็น >>> politely แปลว่าอย่างสุภาพ กลายเป็น Adv.

นอกเหนือจากนี้ Adv. อาจเป็นพวกคำที่มีรูปร่างเหมือน Adj. แต่ทำหน้าที่ต่างกัน ซึ่ง Adv. จะทำหน้าที่ ขยาย Verb กับขยาย Adj. นั่นเอง

หลังจากที่จำเคล็ดลับแล้ว ต้องอย่าลืมนำไปประยุกต์ใช้ด้วยน๊ะจ๊ะ เพื่อลับคม Skill ของเราให้ติดอยู่เป็น Permanent memories ไปเลย หากเวลาใดอยากใช้ เชื่อว่าเพื่อนๆ สามารถใช้ได้ตามใจนึกแน่นอน

Share
.