คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำคัญเกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงาน (Office Supplies)

3911

ช่วงที่ไวรัสโคโรน่า (Covid-19) กำลังระบาด หลายบริษัทได้ปิดทำการลง หรือให้พนักงานเริ่มทำงานกันที่บ้าน (Work from home) หรือบางบริษัทก็ยังคงต้องฝ่าฝันไปทำงานปกติ คราวนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงานที่ควรรู้กัน

คำศัพท์ทั้งหมดนี้ทำหน้าที่เป็น Noun ทั้งหมด

.
 • Office supplies อุปกรณ์สำนักงาน
 • Pencil ดินสอ
 • Pen ปากกา
 • Pencil lead ใส้ดินสอ
 • Highlighter ปากกาไฮไลต์
 • Whiteout น้ำยาลบคำผิด
 • Paperclip ลวดหนีบกระดาษ
 • Stapler ที่เย็บกระดาษ
 • Scissors กรรไกร
 • Masking tape แผ่นเทปปิดคลุมพื้นผิวป้องกันเปื้อนสี
 • Duct tape กระดาษกาวหนังไก่
 • Sticky tape เทปใส / สก๊อตเทป
 • File folder แฟ้ม
 • Clasp envelope ซองกระดาษใส่เอกสาร
 • Envelope ซองจดหมาย
 • Whiteboard marker
 • ปากกาเขียนกระดานไวท์บอร์ด
 • Mouse pad แผ่นรองเมาส์
 • Pencil sharpener เครื่องเหลาดินสอ
 • Cutter คัดเตอร์
 • Rubber cutting board mat แผ่นรองกรีดกระดาษ
 • Calculator เครื่องคิดเลข
 • Computer / Laptops คอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุคส์
 • Phone โทรศัพท์
 • Eraser ยางลบ
 • Tape measure สายวัด
 • Push pin เข็มหมุด / เข็มที่เอาไว้ติดบอร์ด
 • Correction pen ปากกาลบคำผิด
 • Parcel กล่องวัสดุ

และทั้งหมดนี้คือคำศัพท์สำคัญที่พบได้บ่อยเมื่อเพื่ือนๆ เข้าสำนักงาน ที่ทำงานแล้วต้องใช้อุปกรณ์ในการทำงานต่างๆ

Share
.