100 คำกริยา เพิ่มความมั่นใจกับ Basic กริยา 3 ช่อง (PART 2/2)

2109

อ่านต่อ “100 คำกริยา เพิ่มความมั่นใจกับ Basic กริยา 3 ช่อง (PART 1/2)”

Noช่อง 1ช่อง 2ช่อง 3แปล
51light ไลทlit  ลิทlit  ลิทจุดไฟ
52lose ลูส lost ลอสทlost แพ้ ทำหาย
53make เมคmade เมด made เมด ทำ
54meet มีท met เม็ท metพบ
55mistake มิสเตคmistook มิสตุค mistaken มิสเตคเคินทำผิด
56pay เพpaid paid จ่าย
57putputputวาง
58quit ควิท quitted ควิทเท็ด (or quit)quit ควิท เลิก
59read หรีด read เหร็ดread เหร็ด อ่าน
60ride รายดrode โรด ridden ริดเดิน ขี่
61ring ริงrang แรง rung รังสั่น (กระดิ่ง)
62rise ไรซrose โรสrisen ริสเซินขึ้น ลุกขึ้น
63run รัน ran แรนrun วิ่ง
64saysaid said พูด
65seesawseenเห็น
66seek ซีค sought ซอทsought ค้นหา
67sell เซ็ล sold โซลด sold โซลด ขาย
68setsetsetจัด
69shakeshookshaken เขย่า สั่น
70shine ชายนshone  โชนshone ส่องแสง
71shrink ชริงค shrank  ชแรงคshrunk ชรังหดลง สั้นลง
72sing ซิงsang แซง sung ซัง ร้องเพลง
73sink ซิงคsank แซงค sunk ซังคจม ถอยลง
74sit ซิท sat แซ็ทsat แซ็ทนั่ง
75slide สไลดslid สลิดslid สื่นไถล, เลื่อนไป
76sleepsleptsleptนอนหลับ
77speak สปีคspoke สโปคspoken สโปเคินพูด
78spin สปิน spun spun ม้วน กรอ ปั่นฝ้าย
79split สปลิท split สปลิท split สปลิท แตก, แยก
80spring สปริงsprang สแปรงsprung สปรังโดดอย่างเร็ว, เด้ง
81sting สติง stung  สตังstung  สตังต่อย, แทง
82stink สติงคstank สแตงคstunk สตังคส่งกลิ่นเหม็น
83strike สไตรค struck สตรัคstruck ตี, ต่อย กระทบ
84string สตริงstrungstrungผูกเชือก ขึงสาย
85swear สแวswore สวอ sworn สวอนสาบาน ปฏิญาณ
86swell สเว็ล swelled สเว็ลดswollen สวอลเลินโตขึ้น หนาขึ้น
87swim สวิมswam สแวม swum ว่ายนํ้า
88swing สวิง swungswungแกว่ง, เหวี่ยง
89take เทค took ทุค taken เทคเคินเอา พาไป
90teach ทีช taught ทอทtaught สอน
91tear แทtore ทอ torn ทอนฉีก ขาด
92telltoldtoldบอก
93think ธิงthought  ธอท thought คิด
94throw ธโรthrew ธรู thrown ธโรนเหวี่ยง ขว้าง
95wake เวค woke โวคwaken เวคเคินตื่น, ปลุก
96wear แว wore วอ worn วอน สวม, ใส่
97weave วีฝwove โวฝwoven โวฝเฝินทอผ้า, สาน
98weep วีพ wept wept ร้องไห้
99win วินwon ว็อนwon ชนะ
100write ไรทwrote โรท written ริทเทินเขียน
Share
.
.