100 คำกริยา เพิ่มความมั่นใจกับ Basic กริยา 3 ช่อง (PART 1/2)

3702

เรามาทบทวนกริยา 3 ช่องที่ใช้บ่อยกันตั้งแต่ A-Z กันเถอะ

Noช่อง 1ช่อง 2ช่อง 3แปล
1be = is, am, are was, werebeenเป็น อยู่ คือ
2become (บิคั๊ม) became  (บิเค๊ม)becomeกลายเป็น
3begin (บิกิ๊น) began  (บิแก๊น) begun (บิกั๊น) เริ่มต้น
4bet  เบ็ท bet เบ็ทbet เบ็ทพนัน
5bite ไบทbit บิท bitten (or bit) บิทเทินกัด
6bleed บลีด bled  เบล็ด bledเลือดออก
7blow บโลblew บลู blown บโลน พัด เป่า ตี
8break เบรก broke บโรค broken บโรคเคิน แตก
9bring บริง brought บรอทbrought นำมา เอามา
10build บิลด built  บิลทbuiltสร้าง
11burst เบิสท burst burstระเบิด
12buy บาย bought บอทbought ซื้อ
13catch แค็ทช caught คอท caught จับ , ขึ้นรถ
14choose ชูสchose โชสchosen โชเซิน เลือก
15come  คัม came เคมcomeมา
16cost  คอสท cost cost มีราคา
17cut cut cut ตัด
18digdugdugขุด
19dive ไดฝ dived (or doveโดฝ) dived ไดฝดดำนํ้า
20do ดู did ดิดdone ดัน ทำ
21draw ดรอdrew ดรู drawn  ดรอน ลาก วาด เขียน
22drink  ดริงคdrank ดแรงคdrunk ดรังคดื่ม
23drive ไดรฝdrove ดโรฝ driven ดริฝเฝินขับ(รถ)
24eat อีทate เอทeaten อีทเทินกิน
25fall ฟอล fell เฟ็ลfallen ฟอลเลินตก หล่น
26feel ฟีลfelt เฟ็ลท felt รู้สึก
27fight ไฟท fought ฟอท fought ต่อสู้
28find ไฟนด found  เฟานดึfound พบ
29fly ฟลาย flew ฟลู flown ฟโลนบิน
30forbid ฟอบิดforbade forbidden ฟอบิดเดิห้าม
31forget ฟอเก็ท forgot ฟอก็อทforgotten ฟอก็อทเทิน ลืม
32freeze ฟรีส froze โฟรสfrozen โฟรสเซินแข็งตัว หนาว
33getgotgotเอา ได้รับ
34givegave given กิฝเฝินให้
35go โกwent เว็นท gone กอน ไป
36grind กรายดground  กราวด ground บด ลับ
37grow กโร grew กรู grown กโรนเติบโต, ปลูก
38hanghunghungแขวน ห้อย
39hanghanged  แฮงดhangedแขวนคอ
40have hadhadมี
41hear เฮีย heard เฮิด heardได้ยิน
42hide ฮายดhid ฮิทhidden ฮิดเดินซ่อน
43hurt เฮิท hurthurtเจ็บ, ทำให้บาดเจ็บ
44know โน knew นูknown โนน รู้
45lay เลlaid เลดlaid เลดวาง ออกไข่
46lead ลีดledledนำ
47learn เลิน learnt เลินท learnt เลินท เรียนรู้
48leaveleft left ละทิ้ง, จากไป
49lend เล็นด lent  เล็นท lent  เล็นท ให้ยืม
50lie ลายlay เล lain เลนนอน

อ่านต่อ “100 คำกริยา เพิ่มความมั่นใจกับ Basic กริยา 3 ช่อง (PART 2/2)”

.
Share
.