เรียนรู้ภาษาอังกฤษง่ายๆ ที่เจอในชีวิตประจำวัน (Daily activities)​ PART 2/2

1084

อ่านต่อ “เรียนรู้ภาษาอังกฤษง่ายๆ ที่เจอในชีวิตประจำวัน (Daily activities)​ PART 1/2”

Have breakfast = ทานอาหารเช้า

.

My husband likes to have breakfast in the bed on a Sunday morning. สามีของฉันชอบทานอาหารเช้าบนเตียงในเช้าวันอาทิตย์

Read the news = อ่านหนังสือพิมพ์

I usually read the newspaper every morning. ฉันอ่านหนังสือพิมพ์ทุกเช้า

Go to school / Go to work = ไปโรงเรียน, ไปทำงาน

I always go to school by bus. ฉันไปโรงเรียนโดยรถเมลล์

Take a taxi = ขึ้นแท็กซี่

I take a taxi to work every day. ฉันนั่งแท็กซี่ไปทำงานทุกวัน

Finish work = เลิกงาน

I finished work around 6.00 p.m. ฉันเลิกงานประมาณหกโมงเย็น

Go home = กลับบ้าน

I went home from work at 8.00 p.m. yesterday. เมื่อวานฉันกลับบ้านตอนสองทุ่ม

Do housework = ทำงานบ้าน

I have to do housework by myself. ฉันต้องทำงานบ้านด้วยตัวเอง

Do the cleaning = ทำความสะอาดบ้าน

I do a deep house cleaning once a week. ฉันทำความสะอาดบ้านอย่างละเอียดพิถีพิถันสัปดาห์ละครั้ง

Go shopping = ไปจับจ่ายซื้อของ

I go shopping every sunday. ฉันไปซื้อของทุกวันอาทิตย์

Surf the net = เล่นอินเตอร์เน็ต

I always surf the net on my phone before bed. ฉันมักเล่นอินเตอร์เน็ตบนมือถือก่อนนอนเสมอ

Fold the clothes = พับผ้า 

Put the clothes away = เอาผ้าไปเก็บ

My son usually helps me fold the clothes and put his clothes away. ปกติลูกชายของฉันช่วยฉันพับผ้าและเอาเสื้อผ้าเขาไปเก็บ

Do the ironing/iron = รีดผ้า

I don’t like to do the ironing. ฉันไม่ชอบรีดผ้า

Have you ironed my shirt? คุณรีดเสื้อเชิ้ตให้ฉันรึยัง

Cook/make = ทำกับข้าว 

I’ll cook dinner for you. ฉันจะทำข้าวกลางวันให้คุณ

He makes breakfast for me every weekend. เขาทำอาหารเช้าให้ฉันทุกวันเสาร์อาทิตย์

Garden = ทำสวน

She likes to garden. หล่อนชอบทำสวน

Gardening = การทำสวน

I like pretty flowers but I don’t like gardening. ฉันชอบดอกไม้สวยๆ แต่ฉันไม่ชอบการทำสวน

Water the plants/garden = รดน้ำต้นไม้ 

When it rains, I don’t have to water the garden. เมื่อไหร่ที่ฝนตก ฉันไม่ต้องรดน้ำต้นไม้


อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday Expressions PART I + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday Expressions PART II + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday Expressions PART III + ตัวอย่างการใช้”

Share
.