สำนวนที่พบบ่อยในข้อสอบ TOEIC ปี 2020 Part 1 !!

1836

เพื่อนๆ ที่เคยผ่านสนามสอบ TOEIC มาบ้างอาจจะคุ้นเคยกับการต้องท่องจำสำนวนที่อาจจะพบเจอได้บ่อยในข้อสอบ toeic แต่อีกหลายคนไม่มีเวลาในการเตรียมตัวสอบมากนัก Engnow ได้เตรียมรวบรวมสำนวนที่อาจจะเจอได้บ่อยในข้อสอบ toeic และตัวอย่างประโยคมาให้เพื่อนๆ เตรียมพร้อมท่องจำเผื่อได้เจอในข้อสอบรอบที่ไปสอบกัน

apply for = สมัคร

.

Do we need to apply for a driver’s license? เราจำเป็นที่จะต้องสมัครสอบใบขับขี่หรือไม่

arrive on time  = มาถึงตรงเวลา

They all arrived on time. พวกเขามาถึงตรงเวลา

be made of = ทำด้วย

The closets are all made of dark wood, which looks expensive. ตู้เสื้อผ้านี้ทำด้วยไม้สีเข้มซึ่งดูเราคาแพงมาก

come under scrutiny = ถูกตรวจสอบอย่างละเอียด

The accounting practices of that company have come under scrutiny recently. ระเบียบการทางบัญชีของบริษัทนั้นได้ถูกตรวจสอบอย่างละเอียด

run out of (something) = (บางสิ่งบางอย่าง) หมด, ไม่เหลือ

I’ve run out of money. ฉันใช้เงินจนหมด

bring up = นำเสนอ

Does anyone want to bring up anything else before we close the meeting? มีใครอยากจะนำเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ก่อนที่พวกเราจะจบการประชุม

out-of-date = ล้าสมัย

That dress looks so out of date.  ชุดเดรสนั้นดูเชยมากเลย

abide by = ทำตาม

You must abide by the promise. คุณต้องทำตามคำมั่นสัญญา

come up with = หาทางแก้ไขได้

We discussed my salary and came up with something we were both happy with. เรากำลังอภิปรายเงินเดือนของฉันและได้หาทางแก้ไขที่ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจ

drop by/stop by  = แวะ/เยี่ยม

I used to drop by every couple of months. ฉันเคยมาเยี่ยมเขาทุกๆ 2 เดือน

turn down (something) = ปฏิเสธ(บางสิ่งบางอย่าง)

Why would you turn down a chance? ทำไมคุณถึงปฎิเสธโอกาสล่ะ

give (someone) a ride = ขับรถไปส่ง(ใครบางคน)

I will give you a ride home.  ฉันจะขับพาคุณไปส่งบ้าน

pick (someone) up = ไปรับ (ใครบางคน ส่วนใหญ่ก็คือขับรถไปรับใครบางคน)

Can you pick Ann up tonight?  คืนนี้มารับแอนได้มั้ย

drop (Someone) off = ส่งใครบางคน 

I will drop Ann off at her home. ฉันจะไปส่งแอนที่บ้านของหล่อน

go for a ride / Go for a spin = นั่งรถเล่น 

Do you want to go for a ride with me.  คุณอยากไปนั่งรถเล่นกับผมมั้ย?


อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday Expressions PART I + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday Expressions PART II + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday Expressions PART III + ตัวอย่างการใช้”

Share
.