สำนวนที่พบบ่อยในข้อสอบ TOEIC ปี 2020 Part 2 !!

849

อ่านต่อ “สำนวนที่พบบ่อยในข้อสอบ TOEIC ปี 2020 Part 1 !!”

Act your age = เลิกทำตัวเป็นเด็กซักที

.

Stop talking loudly in the cinema! Act your age. หยุดพูดเสียงดังในโรงหนังนะ เลิกทำตัวเป็นเด็กซักที

Not at your age = ทำตัวไม่สมวัย, แอ๊บแบ๊ว, แก่แดด

You are too young to smoke, not at your age. คุณเด็กเกินกว่าที่จะสูบบุหรี่ แก่แดดเกินไป

come as a surprise = ทำให้รู้สึกประหลาดใจ

I didn’t know that you were married. That really comes as a surprise! ฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าคุณแต่งงานแล้ว นั่นทำให้ฉันรู้สึกประหลาดใจมาก

carry out = ดำเนินการ,ทำให้สำเร็จ

We need more funds to carry out the research. พวกเราต้องการเงินเพื่อที่จะทำงานวิจัยให้สำเร็จ

out of order = ใช้การไม่ได้, เสีย

The elevator’s out of order. You’ll have to use the stairs. ลิฟท์เสีย คุณควรจะใช้บันไดแทน

on a regular basis  = เป็นประจำ

On a regular basis, I try to prectice english. ฉันพยายามที่จะฝึกฝนภาษาอังกฤษเป็นประจำ 

bring in = ทำให้เพิ่ม

Connection helps a business bring in more sales. เส้นสายช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มการขายได้มากขึ้น

make a change = แก้ไข, เปลี่ยนแปลง

He made a change with his new tactics. เขาเปลี่ยนแปลงด้วยการปฎิบัติตนใหม่

it’s time = ถึงเวลาแล้ว

It’s time we went home. ถึงเวลากลับบ้านแล้ว

it’s about time = ถึงเวลาแล้ว

It’s about time you cleaned your room. ถึงเวลาที่คุณควรทำความสะอาดห้องได้แล้ว

it’s high time = ถึงเวลาแล้ว

it’s high time you found a job. ถึงเวลาที่คุณควรหางานได้แล้ว

a variety of = ความหลากหลายของ

The Amazon has a variety of animals. ป่าอเมซอนมีสัตว์ป่าหลากหลาย

in advance = ล่วงหน้า

The subject of the test is announced a week in advance. หัวข้อในการสอบจะประกาศล่วงหน้า 1 สัปดาห์

make a reservation  = ทำการจอง, จองโต๊ะ

I make a reservation for two for tonight. ฉันจองโต๊ะไว้สำหรับ 2 ที่ คืนนี้

bring (something) along = นำ(บางสิ่งบางอย่าง)มาด้วย

Bring along your swimming suit to the seaside. นำชุดว่ายน้ำมาที่ริมทะเลด้วย

sign up for (something)  = สมัคร(บางสิ่งบางอย่าง)

He signed up for four years in the contract. เขาสมัครสัญญาเป็นเวลา 4 ปี


อ่านต่อ “มารู้จัก “ประโยคขอความช่วยเหลือ” ในภาษาอังกฤษกัน”

อ่านต่อ “คำอุทาน (Interjections) ใช้ยังไงดี? ให้ดูมีเสน่ห์”

อ่านต่อ “วิธีการใช้ few/a few, little/a little อย่างถูกต้อง”

Share
.