แจกประโยค สำนวนที่เจอในชีิวิตประจำวัน! Everyday expression PART 8

1248

สำนวนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (Idioms & Slangs of the day)

มีคำกล่าวไว้ว่า การเรียนรู้สำนวนมากๆ ทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้เร็วกว่าการท่องศัพท์หลายเท่าตัวนัก และยังทำให้เราได้เรียนรู้รูปแบบประโยคภาษาอังกฤษอีกมากมายเลยทีเดียว อย่ารอช้า เราดำเนินมาถึง Part 8 กันแล้ว เพื่อนๆ สามารถติดตามตอนก่อนหน้าได้ทาง www.engnow.in.th เลยนะ

.

a big mouth. ปากมาก/ปากโป้ง เช่น he’s got such a big mouth.

a great deal (of something)/a good deal (of something). จำนวนมาก (a large amount of something)

  • เช่น It takes a great deal of bravery to stand up to your enemies, but a great deal more to stand up to your friends. มันต้องกล้ามากที่จะยืนหยัดต่อหน้าศัตรู แต่ต้องกล้ามากกว่าที่จะยืนหยัดต่อหน้ามิตรของคุณ

a piece of cake. ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

  • เช่น It’s a piece of cake. มันง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

after all  อย่างไรก็ตาม (in spite of any indications)

awesome! ยอดเยี่ยม!, You’re awesome! คุณเยี่ยมมาก

all over the place. ทั่วทุกที่, ทุกหนทุกแห่ง

around the corner.  ใกล้แล้วจะถึงแล้ว (going to happen very soon)

  • เช่น ASEAn integration is around the corner. การรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนนั้นใกล้เข้ามาแล้ว

be a drag on sb/sth น่าเบื่อกับใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่าง

big shot ก็ใช้เรียกคนสำคัญ คนดัง หรือคนรวย  เช่น Are you a big shot?

bite your tongue ระงับคำพูดที่อยากพูดเอาไว้ (กัดลิ้นไว้อย่าพูดออกมา)

  • เช่น I had to bite my tongue and accept his explanation

bring it on! เอามาเลย

count me in! ฉันร่วมด้วย/ขอแจมด้วยคน

don’t get me wrong! อย่าเข้าใจฉันผิดนะ

don’t have a cow!/don’t freak out! อย่าอาละวาดนะ, อย่าสติแตก

do you have beef with me? คุณมีปัณหากับฉันเหรอ

dream on! ฝันลมๆแล้งๆ ต่อไป

get over it! ทำใจเหอะ

hang in there! อย่ายอมแพ้ ยืนหยัดต่อไป

hang up คำนี้มีหลายความหมาย

  • เช่น 1. เครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์หยุดการทำงาน 2. วางหูโทรศัพท์หลังจบการสนทนา 3. วางหูโทรศัพท์ใส่ he hung up on me! 4. ยุติการติดต่อหรือเลิกบางสิ่งบางอย่าง

I really enjoyed it. ฉันสนุกมาก

I don’t care! ฉันไม่สน!

I’m visualizing it right now. ตอนนี้ฉันกำลังนึกภาพอยู่

I don’t like this kind of stuff. ฉันไม่ค่อยชอบเรื่องแบบนี้นะ

I’m craving coffee. ฉันอยากดื่มกาแฟมากๆ

into yourself หลงตัวเอง

It ‘s up to you. แล้วแต่คุณ

It’s been driving me nuts. ฉันจะบ้าตายแล้ว

It is none of your business. นี่ไม่ใช่ธุระอะไรของคุณ

jump on the bandwagon. ทำตามกระแส

let’s get back to the point. กลับเข้าสู่ประเด็นกันดีกว่า

let’s go catch a flick! เราไปดูหนังกันเถอะ

let’s get some food!/let’s get some grub! เราไปหาอะไรกินกันเถอะ

mellow out!/ calm down! ใจเย็นๆ

no big deal! เรื่องเล็กน้อย/ไม่ใช่เรื่องใหญ่

  • เช่น don’t worry. It’s no big deal. อย่ากังวลไปเลย มันเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย

no sweat! เรื่องเล็กน้อย/ไม่ใช่เรื่องใหญ่ (no difficulty; no problem)

nobody’s perfect! ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ

once in a blue moon/Every once in a while นานๆ ที

peace / peace out  ไว้เจอกัน, goodbye

to lash out  อาละวาด

slipped my mind. ฉันลืมสนิทเลย

  • เช่น Sorry I forgot about your birthday. It totally slipped my mind.

she’s upset with you. เธอน้อยใจกับคุณ

she’s a fox! หล่อนเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่

show someone’s true color.  เผยตัวตนที่เเท้จริง

so what! แล้วไงล่ะ (Used to express contempt or lack of interest.)

take a deep breath. หายใจลึกๆ

  • เช่น take a deep breath! If you can control your breath, then you can control your mind.

talk behind one’s back. นินทาลับหลัง

  • เช่น don’t talk about people behind their back. อย่าพูดนินทาลับหลังคนอื่น

that sounds interesting. ฟังดูน่าสนใจ

think about it. ลองคิดดู

think twice ลองคิดดูอีกครั้ง ==> think twice before you act once. ลองคิดดูอีกครั้งก่อนจะลงมือทำสิ่งใด

tie the knot. แต่งงาน (to unite a couple in marriage)

toot your own horn. ขี้โม้, ยกหางตัวเอง(means to boast, to praise yourself.)

what(ever) goes around, comes around. กงกรรมกงเกวียน (the results of things that one has done will someday have an effect on the person who started the events.)

what are you up to? คุณทำอะไรอยู่

watch your mouth. / Watch your tongue. ระวังปากหน่อย ระวังคำพูดหน่อย

we’ve gotta give it our all. พวกเราต้องพยายามอย่างเต็มที่

when push comes to shove. เมื่อถึงเวลาต้องพยายามทำอย่างสุดความสามารถ

you can say that again! ฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง (I agree with you completely.)

young lady  สาวน้อย, เด็กน้อย (เป็นคำที่ผู้ใหญ่ใช้กับเด็กผู้หญิงในขณะที่โกรธ)


อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday Expressions PART I + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday Expressions PART II + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday Expressions PART III + ตัวอย่างการใช้”

Share
.