การอ่านตัวเลขแบบต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ (Part 2)

5159

นอกจากตัวเลขทางคณิตศาสตร์ที่มีวิธีการอ่านเป็นภาษาอังกฤษแบบยากๆ แล้ว ตัวเลขอื่นๆ ที่เราพบเจอก็ยังมีวิธีการอ่านเฉพาะตัวของมันอีกเยอะแยะมากมายเลย เช่น การอ่านบ้านเลขที่ การอ่านเบอร์โทรศัพท์ การอ่านส่วนสูง

1. การอ่านบ้านเลขที่ ปกติการอ่านบ้านเลขที่จะอ่านได้หลายรูปแบบ แล้วแต่จำนวนตัวเลข คือ

.

ถ้าเป็นจำนวนคู่ ให้อ่านทีละคู่ เช่น

42 forty-two

1023 ten twenty-three

ถ้าเป็นจำนวนคี่ให้อ่านแยกทีละตัวไปเลย หรือ อ่านเศษไว้ต้นแล้วคู่ที่พอดีให้อ่านไว้ด้านหลัง เช่น

6                  six

387               three eighty-seven หรือ three eight seven

205               two oh five (ถ้ามี 0 คั่นกลางให้อ่านเรียงตัวไปเลย)

200               two hundred (ถ้ามี 0 หลายๆตัวให้อ่านเป็นจำนวนไปเลย)

ถ้ามี / คั่นให้อ่านว่า slash หรือ stroke เช่น

546/3           five forty-six slash three หรือ five forty-six stroke three

2. การอ่านเบอร์โทรศัพท์ เวลาอ่านเบอร์โทรศัพท์ นั้นง่ายมากๆ ให้อ่านเรียงตัวไปเลย ถ้าเป็นเลข 0 มักจะอ่านว่า oh แต่ถ้ามีเลขซ้ำกันสองตัวมักใช้คำว่า double เวลาอ่านก็ควรแบ่งวรรค เช่น แบ่งแบบ 3/3/4 เช่น

086-3546721           oh eight six, three five four, six seven two one

02-7753226            oh two, double seven five, three double two six

3. การอ่านส่วนสูง การบอกส่วนสูงในภาษาอังกฤษจะบอกได้ 2 แบบ คือ บอกเป็นฟุต กับ บอกเป็นเมตร

บอกเป็นฟุต เช่น

I am 5’6”  อ่านว่า

  • I am five feet six inches tall.
  • I am five feet six inches.
  • I am five feet six.

บอกเป็นเมตร เช่น

I am 1.62 m. อ่านว่า

  • I am one metre sixty-two centimetres tall.
  • I am one metre sixty-two.

เมื่อได้หลักการอ่านแล้วก็อย่าลืมฝึกอ่านกันบ่อยๆ นะ

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART III + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART II + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART I + ตัวอย่างการใช้”

Share
.