แกรมม่าน่ารู้: การใช้ Present Perfect

2559

วันนี้เรามาต่อกันในเรื่องของการใช้ tense อย่าง present perfect ที่หลายๆ คนมักจะยังคงสับสนอยู่ วันนี้เรามาดูกันค่ะ ว่า tense นี้มันมีวิธีใช้ยังไง


โครงสร้างของ Present perfect:
Have/ Has + Past Participle (Verb ช่องที่ 3)

1) Duration from the Past until Now:
ใช้บอกเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ตัวอย่างประโยค:

I have been a teacher for five years.
= ฉันเป็นครูมาแล้ว 5 ปี
I have had a headache for 2 hours.
= ฉันปวดหัวมา 2 ชั่วโมงแล้ว

.

2) Event in the Past at an Unspecified Time:
ใช้บอกเหตุการณ์ในอดีต ณ เวลาหนึ่งที่ไม่ได้ระบุชัด
ตัวอย่างประโยค:

We have been to Thailand.
= เราเคยไปที่ประเทศไทย
I have met someone famous.
= ฉันเคยเห็นใครบางคนที่มีชื่อเสียง

3) Repeated events in the Past until Now:
ใช้กล่าวซ้ำถึงเหตุการณ์ในอดีตถึงปัจจุบัน
ตัวอย่างประโยค:

They have had five cars in the past two years.
= พวกเขาเคยมีรถ 5 คันเมื่อ 2 ปีที่แล้ว
We have had a lot of tests this year at school.
= เรามีสอบหลายครั้งที่โรงเรียนในปีนี้

4) Change over Time:
บอกถึงเวลานั้นเปลี่ยนแปลงไป
ตัวอย่างประโยค:

Our daughter has grown a lot lately.
= เดี๋ยวนี้ลูกสาวของเราโตขึ้นเยอะเลยนะ
Your English has improved so much since last year.
= ภาษาอังกฤษของคุณพัฒนาขึ้นมากตั้งแต่ปีที่แล้ว

5) Uncompleted action that is expected to happen:
ใช้บอกถึงการกระทำที่ยังไม่สำเร็จ หรือ ยังไม่เกิดขึ้น
ตัวอย่างประโยค:

She hasn’t finished the report yet.
= เธอยังทำรายงานไม่เสร็จ
They still haven’t arrived.
= พวกเขายังไม่มาถึง

Share
.