คำศัพท์ที่อยู่ในส่วนประกอบของอีเมล์ + ระดับการเขียน E-mail ถึงบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ

16103

หน้าตาของอีเมลล์ที่หลายคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่อยู่ในอีเมลล์กัน รวมถึงคำศัพท์ย่อที่จะเจอในการเขียนอีเมลล์ และการใช้ภาษาและระดับทางการในการเขียนอีเมลล์ถึงบุคคลในแต่ละระดับที่ต้องเจอบ่อยๆ กัน

 • Inbox :: ที่สำหรับเก็บอีเมล์ ที่มีผู้ส่งเข้ามา
 • Outbox :: ที่เก็บอีเมล์ ที่กำลังจะส่งออกไปหาผู้อื่น
 • Sent Items :: ที่เก็บอีเมล์ ที่เราได้เคยส่งออกไปหาผู้อื่นแล้ว
 • Delete Items :: ที่เก็บอีเมล์ ที่ได้ทำการลบทิ้งจาก Inbox แต่ยังเก็บสำรองไว้อยู่
 • Drafts :: ที่เก็บอีเมล์ สำหรับใช้เก็บอีเมล์ต่าง ๆ ชั่วคราว ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้
 • Compose / New Mail :: เป็นการส่งอีเมล์ใหม่ ไปหาผู้อื่น
 • Subject :: หัวข้อของอีเมล์ที่เราจะเขียนหรือส่งออกไป
 • Attach :: การแนบไฟล์เอกสาร หรือโปรแกรมต่าง ๆ ไปกับอีเมล์ฉบับนั้น
 • Address Book :: สมุดรายชื่อของอีเมล์ต่าง ๆ ที่เราสามารถเก็บไว้ เพื่อให้นำมาใช้งานได้ง่ายขึ้น
 • Cc: (Carbon Copy) :: เป็นการส่ง mail ให้กับผู้รับหลาย ๆ คน โดยที่ทุกคนทราบว่า จดหมายฉบับนี้ ถูกทำสำเนา เพื่อที่จะส่งให้ผู้รับหลายคน
 • Bcc: (Blind Carbon Copy) :: เป็นการส่ง mail ให้กับผู้รับหลาย ๆ คนโดยที่ทุกคนไม่ทราบว่า จดหมายฉบับนี้ถูกทำสำเนาเพื่อที่จะส่งให้ผู้รับหลายคน
 • Reply :: หมายถึง การส่งตอบจดหมายกลับไปยังผู้ส่ง
 • Reply All จะเป็นการตอบอีเมล์ ที่ผู้ส่ง ส่งมาถึงเรา และส่งกลับไปให้ทุกคนที่มีชื่ออยู่ในอีเมล์ฉบับนั้นด้วย
 • Forward :: หมายถึง ส่งไปทั้งต้นฉบับ

หมวดคำย่อ ยอดฮิต ที่ใช้ในการส่งอีเมลล์

.
 • BTW ย่อมาจาก By the way หมายความว่า อย่างไรก็ตาม หรือ อีกอย่างหนึ่ง
 • FYI ย่อมาจาก For you information สำหรับคุณแจ้งไว้ให้ทราบหรือเป็นข้อมูล
 • CC ย่อมาจาก carbon copy หมายความว่า เวลาเราส่งอีเมล์ ต้องส่งถึงคนที่เกี่ยวข้องด้วย
 • Bcc ย่อมาจาก blind carbon copy เหมือน CC แต่ต่างกันตรงที่เวลาเราจะส่งอีเมล์คนรับจะไม่รู้ว่าเราส่งถึงใครบ้าง
 • FW หรือ FWD ย่อมาจาก forwarded message คือการส่ง Email ที่เราได้รับมาแล้วให้คนที่เกี่ยวข้องต่อ
 • RE ย่อมาจาก reply ซึ่งส่วนใหญ่เราจะเห็นที่หัวข้อ Email บ่อยมากๆ คือเป็นการบอกว่าตอบกลับ Email นั้นๆ
 • TBA ย่อมาจาก To be announced จะประกาศให้ทราบทีหลัง
 • TBD ย่อมาจาก To be determined จะกำหนดทีหลัง

วลีจำเป็นที่ใช้บ่อยๆ ในการเขียนอีเมลล์

 1. ระดับทางการ เพิ่งติดต่อกันครั้งแรก หรือหัวหน้าระดับสูง ให้ใช้คำว่า Dear Mr. / Mrs./ Ms. + นามสกุล เช่น Dear Mr. Jonny (*คำนำหน้าชื่อ Mr/Ms/Mrs อาจเขียนโดยไม่ใส่จุดก็ได้)
  **สำหรับ Ms เป็นการไม่เจาะจงสถานภาพสมรสของผู้รับเพศหญิง ควรใช้เมื่อไม่ทราบข้อมูลดังกล่าวหรือไม่แน่ใจ**
 2. ระดับกลางๆ หมายถึง คนที่เราจะติดต่องานด้วยอยู่ในระดับเดียวกัน อาจจะเป็นลูกค้า หรือหัวหน้างานที่รู้จักกันแล้ว คุ้นเคยกันดี ให้ใช้คำว่า Dear + ชื่อเขา ยกตัวอย่างเช่น Dear SomJeed
 3. ระดับกันเอง หมายถึง เพื่อนร่วมงานที่สนิท หรือลูกน้องก็ได้ แนะนำให้ใช้คำว่า Hello หรือ Hi + ชื่อเขา เช่น Hi Nanni

การเกริ่นนำ ..

หลังจากใช้คำทักทายขึ้นต้นแล้ว ก็มาในส่วนของการเกริ่นนำเล็กน้อยก่อนจะบอกในสิ่งที่เราต้องการ

ทักทายเล็กน้อยก่อนเข้าเรื่อง (ในกรณีที่ติดต่อกันมาก่อน) เช่น

 • I hope you had a good weekend.
 • I hope you are well.
 • I hope this finds you well.

ขอโทษที่ตอบช้า เช่น

 • Sorry for my late reply / response. ขอโทษด้วยนะคะที่ตอบช้า
 • Sorry for not getting back to you earlier. ขอโทษนะคะที่ไม่ได้ติดต่อกลับไปก่อนหน้านี้
 • Sorry for getting back to you late. ขอโทษที่ติดต่อกลับมาช้า

เกริ่นนำเข้าเรื่อง เช่น

 • I’m writing to inform you that… ฉันเขียนอีเมล์มาเพื่อแจ้งว่า…
 • I’m pleased to inform you that… ฉันยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า…
 • Please be informed that… ขอแจ้งว่า…
 • Regarding / As per our telephone conversation yesterday… จากที่เราได้คุยโทรศัพท์กันเมื่อวานนี้…
 • I am writing to inquire about… ฉันเขียนมาเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับ…
 • I would be grateful if you could… ฉันจะขอบคุณมากหากคุณช่วย…

เวลาที่แนบไฟล์มาด้วย ควรใช้ประโยคว่า

 • Please kindly find attached…(report)… กรุณาเช็ค (รายงาน) ที่แนบมา
 • I’ve attached… ฉันได้แนบ… มาด้วย

และประโยคปิดท้ายที่ควรใช้ เช่น

 • Thank you for your cooperation. ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ
 • I’m looking / I look forward to hearing from you. หวังว่าจะได้รับการตอบกลับจากคุณ
 • If you need any further information, please do not hesitate to contact me. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อดิฉัน/กระผมได้
 • Do not hesitate to contact me if you need any assistance. ถ้าต้องการให้ช่วยอะไร ติดต่อดิฉันได้

( **หมายเหตุ วลี Do not hesitate to + do something… อาจใช้วลี Please feel free to / feel free to + do something… ก็ได้ เช่น Feel free to contact me if you have any question…)

วลีภาษาอังกฤษ ที่ใช้ลงท้าย อีเมล์

แบบทางการ ยกตัวอย่างเช่น

 • Sincerely
 • Sincerely Yours,
 • Yours faithfully,

แบบกลางๆ ทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น

 • Best regards,
 • With regards,

แบบเป็นกันเองยกตัวอย่างเช่น

 • Best wishes,
 • Best, All the best,
 • Cheers,
Share
.