เจาะลึกการใช้ which กับ that ในประโยค relative clause

20936

ในประโยค relative clause หรือประโยคย่อยที่ขยายคำนาม จะมี which และ that เป็นตัวเชื่อม ซึ่งจะเชื่อมคำนามกับส่วนขยายเข้าด้วยกัน โดยเชื่อมคำนามที่เป็นสัตว์หรือสิ่งของ ถึงแม้ว่า which กับ that จะใช้แทนกันได้ แต่ทั้งสองคำนี้ก็ไม่สามารถใช้แทนกันได้ในทุกกรณี ลองมาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้ which กับ that กันก่อน

Can you get me the shoes which have to be fixed?

.

Can you get me the shoes that have to be fixed?

สองประโยคนี้ สามารถใช้ which หรือ that แทนกันได้ แต่ประโยคข้างล่างนี้ใช้แทนกันไม่ได้

Have you ever tried food at Rio’s Restaurant, which is a Brazilian restaurant?

ทำไมประโยคนี้ถึงแทนด้วย that ไม่ได้  ลองสังเกตสองประโยคด้านบน กับประโยคนี้คำนาม shoes ที่ relative clause มาขยายเป็นคำนามทั่วไปที่ไม่เฉพาะเจาะจง  แต่ คำนาม Rio’s Restaurant เป็นคำนามที่เฉพาะเจาะจง

สรุปแบบง่ายๆ เลยคือ ถ้าเป็นคำนามสัตว์หรือสิ่งของทั่วไปสามารถใช้  which หรือ that มาขยายได้ แต่ถ้าเป็นคำนามที่เฉพาะเจาะจง ต้องใช้ which ห้ามใช้ that  เพิ่มเติมนิดนึงคือถ้าเป็นคำนามที่ชี้เฉพาะเวลาเขียนให้ใส่ comma หลังคำนาม

เราลองมาเปรียบเทียบความหมายของสองประโยคนี้

  • That cat that has three legs is called Somkid.
  • That cat, which has three legs, is called Somkid.

ดูเผินๆ สองประโยคนี้น่าจะมีความหมายเหมือนกัน แต่ถ้าเข้าใจไวยากรณ์ก็จะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อย สังเกตการใช้ which และ that และการเติม comma ลงไปในประโยคที่สองให้ดี เพราะมันสามารถบอกเราได้ว่าความหมายโดยนัยของประโยคนี้คืออะไร

ประโยคแรกจะสื่อว่า ผู้พูดมีแมวหลายตัว แต่ตัวที่มี 3 ขามันมีชื่อว่า Somkid ซึ่งเราไม่สามารถตัดประโยคย่อยที่มาขยายได้ ไม่งั้นความหมายจะเพี้ยนหรือไม่ได้ใจความ

ประโยคที่สองจะสื่อว่า ผู้พูดมีแมวอยู่แค่ตัวเดียว ก็คือตัวที่มีสามขานี่แหละ แล้วมันก็ชื่อ Somkid สังเกตจากการใช้เครื่องหมาย comma คั่นประโยคย่อย ที่ใช้สำหรับคำนามที่ชี้เฉพาะ ในประโยคย่อยที่มาขยายเป็นเพียงแค่การมาอธิบายเพิ่มเติมเท่านั้น ดังนั้นประโยคย่อย relative clause ในประโยคที่สองจึงสามารถตัดออกได้

สรุปคือ which กับ that สามารถใช้แทนกันได้ในกรณีที่ relative clause ขยายคำนามทั่วไปที่ไม่ชี้เฉพาะ  แต่ that ไม่สามารถใช้ใน relative clause ที่ขยายคำนามชี้เฉพาะได้ ให้ใช้ which ได้เท่านั้น

Share
.