หลักการใช้ There is กับ There are

2800

ในประโยคบอกเล่าถ้าพูดถึงเอกพจน์หรือสิ่งที่นับไม่ได้ จะใช้ There is เช่น

There is a spider on the table.  มีแมงมุม(ตัวเดียว)บนโต๊ะ

.

There is water in the glass.  มีน้ำ(นับไม่ได้เพราะเป็นของเหลว)ในแก้ว

ถ้าพูดถึงพหูพจน์หรือสิ่งที่มีมากกว่า 1  จะใช้ There are เช่น

There are three children in the park.  มีเด็ก 3 คนในสวนสาธารณะ

There are many students in the class.  มีนักเรียนหลายคนในห้อง

สังเกตว่าแปลโดยใช้คำว่า “มี” เพื่อให้เข้าใจหลักการใช้เวลาแปลเป็นภาษาไทย ประโยคนี้ไม่มี has/have มีแต่ is/are แสดงความเป็นสถานะในการ ”มี”

หลักการใช้ประโยคบอกเล่า—แบบตัวย่อ

ตัวย่อจะใช้บ่อยในเชิงการสนทนา เพราะคนต่างชาติชอบพูดแบบรวบๆเร็วๆ เลยมีตัวย่อที่ให้เห็นการออกเสียงแต่ไม่ใช่รูปของมัน ดังนี้

There’s a good song on the radio.  (รูปย่อของ There is)

There’re nine cats on the roof.   (รูปย่อของ There are–ใช้ในการพูดเท่านั้น! ไม่นิยมในการเขียน)

หลักการใช้หลักการใช้ There is กับ There are ในประโยคปฏิเสธ

ง่ายๆ แค่ใส่ not หลัง is/am  เช่น

There is not a rabbit in the store.

There isn’t a rabbit in the store.  (ย่อ is not)

There are not rabbits in the store.

There aren’t rabbits in the store. (ย่อ are not)

หลักการใช้ There is/There are กับ ANY

เห็น any ก็รู้ละว่าพูดถึงประโยคปฏิเสธ any ใช้ควบคู่กับ There is/There are เมื่อจะบอกว่าไม่มีสิ่งๆนั้นเลย  เช่น

There aren’t any trees in my street.

There isn’t any water in the swimming pool.

หลักการใช้หลักการใช้ There is กับ There are ในประโยคคำถาม

เหมือนหลักการของ Tense ทั่วไป เอา is/are มาหน้าสุดเลย – แล้วตามด้วย there เช่น

Is there a dog in the supermarket? – No, there isn’t.

Are there any dogs in the park? – Yes, there are.  (Any ใช้กับ ปฏิเสธ+พหูพจน์)

Is there a security guard in the shop? – Yes, there is.

Are there any polar bears in Antarctica? – No, there aren’t. (Any ใช้กับ ปฏิเสธ+พหูพจน์)

Is there any ice-cream in the freezer? – Yes, there is. (Any ใช้กับ ปฏิเสธ+นามนับไม่ได้)

หลักการใช้ประโยคคำถาม How Many กับ Are There

อยากรู้จำนวนของสิ่งๆ นั้นใช่มั้ย? ขึ้นต้นด้วย How many ต่อด้วยสิ่งที่เราอยากรู้จำนวน + is/am + there ไปเลย!  เช่น

How many dogs are there in the park?

How many students are there in your class?

ทบทวนเรื่องการใช้ There is / There are กันไปแล้ว ก็อย่าลืมลองไปทำแบบทดสอบที่เกี่ยวกับการใช้งานรวมถึงอย่าลืมเอาไปฝึกใช้สนทนากันด้วยนะ

Share
.