คำกริยาในกลุ่มที่แปลว่า ทำให้– , น่า– ทำเอาสับสนกันเป็นแถว!?

1484

กริยาบางกลุ่มเวลานำไปใช้อาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดหรือแปลสับสนได้ หรือถ้าเราต้องการพูดหรือพิมพ์ประโยคที่มีความหมายสื่อถึงการทำให้ มาลองดูตัวอย่างประโยคต่อไปนี้กัน เพื่อนๆ จะได้เข้าใจเรื่องของประโยคที่แสดงถึงการทำให้… อย่างมากขึ้น

My little brother always annoys me.

.

ประโยคนี้ถ้าบางคนแปลแบบผ่านๆ ก็อาจจะแปลได้ว่า น้องชายของฉันรำคาญฉัน แต่จริงๆ แล้วมันแปลได้ว่า น้องชายของฉันทำให้ฉันรำคาญ ลองมาดูอีกประโยคนึง เป็นคำที่เรารู้จักกันดีแล้วกันคือคำว่า interest

This film doesn’t really interest me.

ประโยคนี้ไม่ได้แปลว่า ฉันไม่ได้สนใจหนังเรื่องนี้ แต่จริงๆแล้วประโยคนี้แปลว่า หนังเรื่องนี้ไม่ได้ทำให้ฉันสนใจเลย

จากตัวอย่างทั้งสองประโยคนี้สังเกตเห็นความเหมือนกันอย่างนึงคือ  ตรงกริยาจะแปลว่า ทำให้(รู้สึก)…….

ดังนั้นเวลาแปลเราจะต้องระวังว่าอะไรทำให้รู้สึกอย่างไรกันแน่ ตัวอย่างของกริยาในกลุ่มนี้คำอื่นๆคือ amaze, disappoint, confuse, bore, excite, scare, terrify, satisfy, frustrate, depress, fascinate, etc. และยังมีอีกหลายคำที่อยู่ในกลุ่มนี้ ลองมาดูตัวอย่างประโยคกัน

  • The result amazes me a lot. ผลลัพธ์ทำให้ฉันประหลาดใจมาก
  • I don’t want to disappoint you. ฉันไม่ต้องการที่จะทำให้คุณผิดหวัง
  • You often confuse me. คุณทำให้ผมสับสนอยู่บ่อยๆ

กริยาในกลุ่มนี้สามารถทำให้เป็น adjective ได้โดยการเติม –ed  หรือ –ing ไปข้างหลัง แต่การเติม –ed หรือ –ing เข้าไปนั้นจะให้ความหมายที่ต่างกันดังนี้ 

ถ้านำมาเติม –ed  จะแปลว่า รู้สึก….. เช่น

  • He felt excited at the amusement park yesterday. เมื่อวานนี้ที่สวนสนุกเขารู้สึกตื่นเต้นมาก
  • I am disappointed with the exam result. ฉันรู้สึกผิดหวังมากกับผลการสอบ

แต่ถ้านำมาเติม –ing  จะแปลว่า น่า…… คือขยายคำนามว่ามีลักษณะอย่างไร  เช่น

  • The effect of the medicine was amazing. ผลของยาน่าประหลาดใจมาก
  • Venice is a fascinating city. เวนิชเป็นเมืองที่น่าหลงใหล

สรุปคือ คำในกลุ่มนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ

  • เป็นคำกริยา แปลว่า  ทำให้…..
  • เป็นคำคุณศัพท์ ที่เติม –ed  แปลว่า รู้สึก…..
  • เป็นคำคุณศัพท์ ที่เติม –ing แปลว่า  น่า…..

หลายคนเคยสับสนเรื่องการใช้งานกลุ่มคำเหล่านี้กัน และเป็นประเด็นที่มักออกข้อสอบในการสอบ TOEIC เพื่อหลอกล่อให้เราตกหลุมพรางความสับสน เวลาใช้หรือเจอข้อสอบหวังว่าเพื่อนๆ จะทำข้อสอบได้ผ่านฉลุยกันนะ

Share
.