ความแตกต่างระหว่างการใช้ Will and Going to

3527


มีใครเคยสับสนไหมคะ ว่าสองคำนี้แตกต่างกันอย่างไร? เพราะทั้งสองคำแปลว่า “จะทำ” เหมือนกัน เดี๋ยววันนี้เรามาดูความแตกต่างของการใช้ Will กับ Going to กันค่า1. WILL +INFINITIVE


– ใช้พูดเกี่ยวกับอนาคตหรือคาดเดาโดยทั่วไป
ตัวอย่างประโยค:
It will be cloudy and rainy all day.
= จะมีเมฆมากและฝนตกตลอดทั้งวัน
I think the bus will come soon.
= ฉันคิดว่ารถเมล์จะมาในไม่ช้านี้แหละ

– ใช้บอกการตัดสินใจที่จะทำบางสิ่งในช่วงเวลาที่พูด ผู้พูดไม่ได้ตัดสินใจมาก่อนล่วงหน้า
ตัวอย่างประโยค:
Julie: There’s no milk.
= จูลี่: ไม่มีนมเหลือเลย
John: Really? In that case, I’ll go and get some.
= จอห์น: จริงหรอ? ถ้าอย่างนั้นฉันจะไปซื้อ2. BE GOING TO + INFINITIVE


– ใช้คาดเดาเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยดูจากสถานการณ์ในตอนนั้น
ตัวอย่างประโยค:
Look at the black sky! I think, it’s going to rain.
= ดูท้องฟ้ามืดซิ ฉันคิดว่าฝนกำลังจะตกนะ
It’s 8.30! You’re going to miss your train.
= แปดโมงครึ่งแล้ว เธอกำลังจะพลาดรถไฟนะ

– ใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะทำโดยวางแผนไว้แล้วก่อนหน้านี้
I’m going to do my homework on Saturday.
= ฉันจะทำการบ้านวันเสาร์นี้
He is going to buy a house soon.
= เขากำลังจะซื้อบ้านเร็ว ๆ นี้)
I’m going to Japan next year.
= ปีหน้าฉันจะไปญี่ปุ่น

มาลองทำแบบฝึกหัดกันค่า
1. ‘I haven’t got my phone.’ ‘That’s OK. I_______(lend) you mine.’
2. It’s Julia’s birthday next week, so we______ (buy)her some flowers.
3. Will you lend me £10? I promise I_______ (give) it back to you tomorrow.
4. We ________ (have) a barbecue tomorrow. It’s all planned, so I hope it won’t rain.
5. Look! The coach ________ (leave)! Run or we’ll miss it.

.

เฉลยคำตอบ

1. I’ll lend
2. are going to buy
3. I’ll give
4. are going to have
5. is going to leave


อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART III + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART II + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART I + ตัวอย่างการใช้”

Share
.