มาอธิบายระดับและการเปลี่ยนแปลงกันเถอะ !!

2381

เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคน คงจะผ่านการ Present หน้าห้อง หรือ Present ในสถานที่ทำงานกันแล้ว วันนี้เราจะมาเป็น Professional ในด้านการ Present กันนะ

ส่วนใหญ่แล้วการอธิบายจะแบ่งกลุ่มออกเป็น กลุ่มคงที่ , เพื่มขึ้น และ ลดลง แต่ว่าคำศัพท์จะมีอยู่มากมายให้เราได้เลือกใช้กันเลย ซึ่งความหมายก็อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยตามเนื้อหา

.

GRAMMAR TIP ( แกรมม่าที่ใช้บ่อยในการอธิบายระดับการเปลี่ยนแปลงที่นิยมจะเป็น )

Verb + Adverb
❖ There + was + a/an/the + Adjective + Noun

  • กลุ่มคงที่

คงที่ – remained steady / were unchanged / did not change / remained constant / remained stable / stabilised

ตัวอย่าง

It has remained steady for several months. That figure has remained steady since 2002
( มันคงที่มาหลายเดือนแล้ว ซึ่งตัวเลขยังคงคงที่ตั้งแต่ปี 2002 )

  • กลุ่มเพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น – Rose / Went up / Increased / Grew / Shot up / Surged / Rocketed

ตัวอย่าง 

The population in the city increased significantly.
( ประชากรในเมืองดังกล่าวได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ )

ศัพท์อื่นสำหรับการเพิ่มขึ้น

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

VerbNoun
increased an increase
grew a growth
surged  a surge
varied  a variation
climbed a climb
jumped a jump

กลุ่มลดลง

ลดลง – Fell / Declined / Dropped / Decreased / Sank / Went down / Plunged / Plummeted

ตัวอย่าง

The number of tourists to the resort declined by 10% last year.
(จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักกับทางรีสอรท์ลดลงไปถึง 10% สำหรับปีที่ผ่านมา)

ศัพท์อื่นสำหรับการลดลง

การเปลี่ยนแปลงลดลง

Verb Noun
reduceda reduction
decreased a decrease
declined a decline
felta fall
droppeda drop
easedan easing
dipped a dip

Bonus

สำหรับโบนัสในบทความนี้ก็จะเป็นศัพท์ระดับสูงที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง ชัดเจน เอาให้เพื่อนๆไปใช้ได้อย่างจุใจเลย

  • ผันผวน – fluctuated
  • สูงสุด – reached a peak / peaked / reached their highest level
  • ต่ำสุด – fell to a low / sank to a trough / reached a bottom

ความเร็ว/ปริมาณของการเปลี่ยนแปลง

adv – quickly (อย่างรวดเร็ว) / dramatically (อย่างรวดเร็ว) / rapidly (อย่างรวดเร็ว) / swiftly (อย่างรวดเร็ว) / gradually / continuously (อย่างต่อเนื่อง) /  slowly

เปรียบเทียบ – twice as much as / more than / less than / the same amount / both X and Y have the same figure

Share
.