ประโยคในชีวิตประจำวันที่ขึ้นต้นด้วย “DO”

2306

1. Do you have any money?
คุณพอจะมีเงินบ้างไหม?

.

2. Do you need anything else?
คุณต้องการอะไรอีกไหม?

3. Do you study English?
คุณเรียนภาษาอังกฤษหรือไม่?

4. Do you play any sports?
คุณเล่นกีฬาอะไรบ้างไหม?

5. Do you know what this means?
คุณรู้หรือไม่ว่าสิ่งนี้หมายความว่าอะไร?

6. Do you understand?
คุณเข้าใจไหม?

7. Do you have a problem?
คุณมีปัญหาหรือไม่?

8. Do you have the number for a taxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์ของแท็กซี่หรือไม่?

9. Do you smoke?
คุณสูบบุหรี่หรือเปล่า?

10. Do you feel better?
คุณรู้สึกดีขึ้นแล้วหรือไม่?


อ่านต่อ “คำอุทาน (Interjections) ใช้ยังไงดี? ให้ดูมีเสน่ห์”

อ่านต่อ “วิธีการใช้ few/a few, little/a little อย่างถูกต้อง”

อ่านต่อ “รวมประโยคปิดการสนทนาภาษาอังกฤษ”

Share
.