If I was หรือ If I were1 min read

4429


ผิด: If I was you, I would tell him the truth.
ถูก: If I were you, I would tell him the truth.

ผิด: If I were rude, I’m sorry.
ถูก: If I was rude, I’m sorry.

📚✏️
“If I were” ใช้กับประโยคสมมุติ เอาไว้บอกว่าเราจะทำอย่างไรถ้าเราอยู่ในสถานการณ์บางอย่าง (แต่เรื่องนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริง และส่วนมากก็ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงด้วย)


ตัวอย่างเช่น


If I were rich, I would travel around the world.
= ถ้าฉันรวย จะทัวร์รอบโลกให้ดู (วจีพูดกับตัวเองขณะกำลังล้างจานอยู่หลังร้าน)
**นี่คือเหตุการณ์สมมุติ (วจีกำลังสมมุติว่าตัวเองเป็นเศรษฐี)

.

📚✏️
“If I was” ใช้กับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นไปแล้วในอดีตหรืออาจจะเกิดขึ้นตอนนี้ (เพียงแต่ผู้พูดไม่แน่ใจว่ามันได้เกิดขึ้นไม่ แต่ไม่ใช่การสมมุติ)


ตัวอย่างเช่น


If I was an asshole, I apologize.
= ถ้าเราแกล้งนายแรงไปหน่อย เราต้องขอโทษด้วย (หลังจากแกล้งเพื่อนจนเพื่อนขาหัก สมชายก็โทรมาขอโทษ)
**นี่คือเหตุการณ์ที่ผู้พูดไม่แน่ใจว่าอาจเกิดขึ้นหรือไม่ (สมขาติไม่แน่ใจว่าทำตัวเป็น asshole ใส่เพื่อนหรือปล่าว )

อ่านต่อ “หลักการตั้งประโยคคำถาม Information question : WH Questions”

อ่านต่อ “เรียนรู้การใช้ if clause (Conditional Sentences) แบบจำได้ขึ้นใจ”

อ่านต่อ “การใช้ Both – Either – Neither”

Share
.