4 กฏในการพูดถึงเวลาในภาษาอังกฤษ

1418

พูดเกี่ยวกับ วัน:  On + Day

พูดเกี่ยวกับ เดือน: In + Month

พูดเกี่ยวกับวันในเดือน:  On + day + month  

พูดเกี่ยวกับฤดู: In + season 

1. Talk about day: On + Day  

พูดเกี่ยวกับ วัน: On + Day

ตัวอย่างเช่น

On Sunday, I stay at home.   

.

= ฉันอยู่ที่บ้านในวันอาทิตย์

2. Talk about month: In + Month 

พูดเกี่ยวกับ เดือน : In + Month

ตัวอย่างเช่น

In September, students go back to school after their summer vacation.

= ในเดือนกันยายน นักเรียนพากันกลับมาโรงเรียนหลังจากหยุดพักฤดูร้อน

3. Talk about a day in a month: On + day + month  

พูดเกี่ยวกับวันในเดือน:  On + day + month  

ตัวอย่างเช่น

On the 4th of July, Americans celebrate their Independence Day.

= วันที่ 4 กรกฎาคม ชาวอเมริกันเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพของพวกเขา

4. Talk about season: In + season 

พูดเกี่ยวกับฤดู: In + season 

ตัวอย่างเช่น

It always snows in winter here.

= ที่นี่หิมะมักจะตกในฤดูหนาว


อ่านต่อ “รวมวัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ และวิธีการอ่านที่ถูกต้อง”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday Expressions PART I + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday Expressions PART II + ตัวอย่างการใช้”

Share
.