วิธีต่างๆในการถาม “What do you do?” (คุณทำงานอะไร)

90


ถ้าคุณอยากจะถามถึงอาชีพของใครสักคนในภาษาอังกฤษ ลองมาใช้คำถามง่ายๆเหล่านี้กันดูนะคะ

1. What do you do?

= คุณทำงานอะไร?

2. What is your job?

= คุณทำงานอะไร?

3. What’s your position?

= ตำแหน่งงานของคุณคืออะไร?

4. What do you do for a living?

= คุณมีอาชีพอะไร?

5. What is your career? 

= อาชีพของคุณคืออะไร?

6. What industry sector do you work in? 

= คุณทำงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมไหน?

7.What duty do you have in the company?

= คุณมีหน้าที่อะไรในบริษัทเหรอ

10.What is your responsibility in the company?

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรในบริษัท

11.What do you do for a living?    

= คุณทำงานอะไร?

12.What is your occupation?

= คุณทำงานอะไร?

13.What sort of work do you do?    

= คุณทำงานประเภทไหน?

14.What line of work are you in?    

= คุณทำงานในสายงานไหน?