ตัวอย่างบทสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถเมล์

172


1. Where does this bus go?

รถคันนี้ไปที่ไหน


2. Does this bus go to…?

รถเที่ยวนี้ไป…หรือเปล่าครับ


3. Where is the bus stop?

ป้ายรถเมล์อยู่ที่ไหนครับ


4. The bus stop is over there.

ป้ายรถเมล์อยู่ตรงโน้นค่ะ


5. Excuse me, where do I catch the bus?

ขอโทษนะครับ ผมจะขึ้นรถเมล์ได้ตรงไหนครับ


6. Where can I catch a bus to go to…?

ผมสามารถขึ้นรถประจำทางที่จะไป…(ชื่อสถานที่)…ได้ที่ไหนครับ


7. What time is the next bus to……..?

= รถโดยสารคันต่อไปที่จะไป….(ชื่อสถานที่)….ออกกี่โมง


8. Where’s the ticket office?

= ช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหน


9. Where are the ticket machines?

= เครื่องขายตั๋วอยู่ที่ไหน


10. Can I buy a ticket on the bus?

= ฉันซื้อตั๋วบนรถโดยสารได้ไหม


11. How often do the buses run to …?

= มีรถโดยสารวิ่งไป….(ชื่อสถานที่)….บ่อยแค่ไหน


12. Does this bus stop at …?

= รถโดยสารจะจอดที่….(ชื่อสถานที่)….ไหม


13. What’s this stop?

= สถานีนี้ชื่ออะไร


14. What’s the next stop?

= สถานีหน้าชื่ออะไร


15. This is my stop.

= ฉันลงสถานีนี้