ตัวอย่างบทสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถเมล์

3468


1. Where does this bus go?

รถคันนี้ไปที่ไหน

.


2. Does this bus go to…?

รถเที่ยวนี้ไป…หรือเปล่าครับ


3. Where is the bus stop?

ป้ายรถเมล์อยู่ที่ไหนครับ


4. The bus stop is over there.

ป้ายรถเมล์อยู่ตรงโน้นค่ะ


5. Excuse me, where do I catch the bus?

ขอโทษนะครับ ผมจะขึ้นรถเมล์ได้ตรงไหนครับ


6. Where can I catch a bus to go to…?

ผมสามารถขึ้นรถประจำทางที่จะไป…(ชื่อสถานที่)…ได้ที่ไหนครับ


7. What time is the next bus to……..?

= รถโดยสารคันต่อไปที่จะไป….(ชื่อสถานที่)….ออกกี่โมง


8. Where’s the ticket office?

= ช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหน


9. Where are the ticket machines?

= เครื่องขายตั๋วอยู่ที่ไหน


10. Can I buy a ticket on the bus?

= ฉันซื้อตั๋วบนรถโดยสารได้ไหม


11. How often do the buses run to …?

= มีรถโดยสารวิ่งไป….(ชื่อสถานที่)….บ่อยแค่ไหน


12. Does this bus stop at …?

= รถโดยสารจะจอดที่….(ชื่อสถานที่)….ไหม


13. What’s this stop?

= สถานีนี้ชื่ออะไร


14. What’s the next stop?

= สถานีหน้าชื่ออะไร


15. This is my stop.

= ฉันลงสถานีนี้


อ่านต่อ “ภาษาอังกฤษในจดหมายและอีเมล์”

อ่านต่อ “รวมประโยคปิดการสนทนาภาษาอังกฤษ”

อ่านต่อ “จำลอง 3 สถานการณ์!!! 20 ประโยคในการเริ่มต้นบทสนทนากับเพื่อนชาวต่างชาติ”

Share
.