ความแตกต่างระหว่างคำว่า Avenge กับ Revenge

2754

Avenge เป็น verb ครับ หมายถึง แก้แค้นด้วยโดยสาเหตุบางอย่าง โดยสาเหตุนั้นต้องเป็นสาเหตุจริงๆ ครับ เช่น avenge someone’s death
หมายถึง แก้แค้นให้กับการตายของใครคนหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค
He has worked hard for the past ten years to send the murderer to jail in order to avenge his son’s death.
= ตลอดสิบปีที่ผ่านมาเขาทำงานหนักมากในการส่งตัวฆาตกรเข้าคุก เพื่อที่จะแก้แค้นให้กับการตายของลูกชายของเขา

We will avenge your son’s death.
= เราจะล้างแค้นความตายของลูกชายของคุณ

.

“As her family, we do not seek to avenge her death.” – The Guardian
= ในฐานะครอบครัวของเธอ เราไม่พยายามล้างแค้นความตายของเธอ” – จาก ภาพยนตร์ เดอะการ์เดียน

ในขณะที่ Revenge เป็น noun เมื่อต้องการใช้ revenge ในประโยคให้เขียนว่า take revenge on someone for something
ซึ่งหมายถึง แก้แค้น someone จากสาเหตุบางอย่าง

ตัวอย่างประโยค
He took revenge on his boss for getting fired by setting his house on fire.
= เขาแก้แค้นเจ้านายของเขาที่ไล่เขาออกด้วยการเผาบ้านเจ้านาย

It was difficult not to be overwhelmed by feelings or hate and revenge.
= มันยากที่จะไม่จมอยู่กับความรู้สึกเกลียดชังและแก้แค้น

He was so blinded by a desire to get revenge.
= เขาหน้ามืดตาบอดเพราะความปรารถนาที่จะแก้แค้น


อ่านต่อ “การใช้ Both – Either – Neither”

อ่านต่อ “คำศัพท์เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า + หลักการใช้คำว่า ill / sick ต่างกันอย่างไร ?”

อ่านต่อ “มาแชร์ประสบการณ์ Resignation หรือการลาออกในภาษาอังกฤษ “

Share
.