วิธีใช้ ‘“BRING” และ “TAKE”

13761

หลายๆ คนมักสับสนว่า เมื่อไหร่ควรใช้ “bring” และเมื่อไหร่ควรใช้ “take” ดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าทั้งสองคำนี้มันมีความหมายไม่เหมือนกัน เดี๋ยวมาดูวิธีใช้ที่ถูกต้องกันเลย

✔ BRING  หมายถึง การเคลื่อนไหวที่มีต่อใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่าง

.

✔ TAKE หมายถึง การเคลื่อนไหวออกไปจากใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างหรืออะไร

วิธีจำง่ายๆ คือ คุณขอให้คนนำของมาให้ที่ที่คุณอยู่ (bring) และคุณขอให้คนเอาของไปให้ที่ที่ๆคุณจะไป (take)

ตัวอย่างเช่น

Henry, can I BRING you a cup of coffee?

= เฮนรี่ ผมเอากาแฟให้คุณสักแก้วไหม?

Henry, can I TAKE your coffee cup away?

= เฮนรี่ ผมเอากาแฟของคุณออกไปได้ไหม? 

BRING your instrument TO ME when you come over.

= เอาเครื่องมือของคุณมาให้ผมตอนที่คุณมาถึง

TAKE your instrument OUT OF ITS CASE when you come here.

= เอาเครื่องมือของคุณออกจากกล่องตอนคุณมาที่นี่

When you come in for the interview tomorrow, please don’t forget to bring your cover Letter.

= เมื่อคุณมาสัมภาษณ์งานพรุ่งนี้ โปรดอย่าลืมนำจดหมายสมัครงานมาด้วยนะครับ

Please take your laptop back. Thank you for lending it to me.

= โปรดนำโน้ตบุ๊คของคุณกลับคืน ขอบคุณที่ให้ฉันยืม

✏️ เดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันค่ะ

เติมคำ “Bring” หรือ “Take” ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1. ____  me that pen, please.

2. Could you ____ me some water, please?

3. Can you ____ me from my house to the airport next week?

4. It was kind of you to ____  this dirty shirt away.

เสร็จแล้วเช็คคำตอบได้เลยค่า 😄

1. Bring 2. Bring 3. Take 4. Take


อ่านต่อ  “4 ความหมายที่แตกต่างกันของ “Come along”

อ่านต่อ “วิธีการใช้ few/a few, little/a little อย่างถูกต้อง”

อ่านต่อ “รูปแบบการใช้ PREFER และ WOULD PREFER”

Share
.