วิธีพูดเกี่ยวกับความหวังของคุณ (How to talk about ”hope” in English)

15834

1. As long as I can do something for you

=> ตราบเท่าที่ฉันจะทำบางอย่างได้เพื่อคุณ

.

2. I hope you’ll like it 

=> ฉันหวังว่าคุณจะชอบมันนะ

3. I do hope for her to be promoted 

=> ฉันหวังให้เธอได้เลื่อนตำแหน่ง

4. My hope is in you

=> ความหวังของฉันอยู่ที่คุณ 

5. If only I could do that 

=> ฉันอยากจะทำสิ่งนั้นได้ 

6. Let’s hope you’ll have a nice day

=> หวังว่าคุณจะมีวันที่ดีนะ 

7. I wish you can get through this

=> ฉันขอให้คุณผ่านสิ่งนี้ไปได้

8. I really want to see you be strong

=> ฉันต้องการเห็นคุณเข้มแข็งจริงๆ

9. We must hope that we can do it

=> เราต้องหวังว่าเราทำได้

10. I would like to go on a round-the-world trip.

=> ฉันอยากไปเที่ยวรอบโลก

11. I’m hoping to get a new phone.

=> ฉันหวังว่าจะได้โทรศัพท์ใหม่

12. I’m hoping for a new cell phone for my birthday.

=> ฉันหวังว่าจะได้โทรศัพท์มือถือใหม่ในวันเกิดของฉัน

13. I’d be delighted if you gave me a new watch.

=> ฉันยินดีถ้าคุณมอบนาฬิกาใหม่ให้ฉัน

14. Something I’ve always wanted is having kids.

=> สิ่งที่ฉันต้องการเสมอคือการมีลูก

15. What I would like more than anything else is being in love.

=> สิ่งที่ฉันต้องการมากกว่าสิ่งอื่นใดคือการมีความรัก


อ่านต่อ “22 คำที่คุณสามารถใช้แสดงความรู้สึกว่า “Beautiful” (สวย)”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday Expressions PART I + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday Expressions PART II + ตัวอย่างการใช้”

Share
.