ประโยคและคำศัพท์ที่ได้ใช้แน่นอนเมื่อไปธนาคาร

3616

วันนี้ต้นเดือน หลายๆ คนคงกำลังวุ่นวายกับการทำธุรกรรมกับทางธนาคารอยู่ แอดมินก็เช่นเดียวกัน เงินเดือนออกแล้ว และต้องจ่ายหนี้บัตรเครดิต และบิลต่างๆ 5555 วันนี้เลยมีประโยคและคำศัพท์น่ารู้ที่เราต้องได้ใช้และเห็นแน่นอน เมื่อไปธนาคาร


I would like to open an account.

= ฉันต้องการเปิดบัญชีค่ะ


What kind of account do you want?

= คุณต้องการเปิดบัญชีประเภทไหนคะ


I’d like to open a deposit account.

= ฉันต้องการเปิดบัญชีเงินฝาก


I would like to open a savings account and also want an ATM card.

= ฉันอยากจะเปิดบัญชีออมทรัพย์และต้องการบัตรเอทีเอ็มด้วยค่ะ


I’d like to transfer some money to this account.

= ฉันต้องการโอนเงินไปบัญชีนี้


I want to make a withdrawal, please.

= ฉันต้องการถอนเงินค่ะ


I’d like to pay this cheque in please.

= ฉันต้องการจ่ายเช็คนี้เข้าบัญชีค่ะ

.


💸 คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับการเงิน 💸


savings account บัญชีออมทรัพย์

current account กระแสรายวัน

personal/business account บัญชีบุคคล/บัญชีธุรกิจ

Bankbook/ Passbook สมุดเงินฝาก

Bank Transfer การโอนเงินผ่านธนาคาร

Balance ยอดคงเหลือ

Balance inquiry เช็ครายการเคลื่อนไหวทางบัญชี

Cheque เช็ค

Clearinghouse สำนักหักบัญชี

Credit Card บัตรเครดิต

Debit Card บัตรเดบิต

Deposit การฝาก

Withdraw การถอน

Interest ดอกเบี้ย

Credit bureau ข้อมูลเครดิต

Deposit account บัญชีเงินฝาก

Minimum balance ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

Payee ผู้รับเงิน

Pay in การจ่ายด้วยเงินหรือเช็คเข้าบัญชีธนาคาร

Pay-in Slip ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร

Power of attorney หนังสือมอบฉันทะ/มอบอำนาจ

Loan การกู้ยืม

Overdraft จำนวนเงินที่เป็นหนี้ธนาคาร

Statement รายการเดินบัญชีของลูกค้าธนาคาร

Signature ลายเซ็นต์

Sign เซ็นต์


อ่านต่อ “ทำไมภาษาอังกฤษจึงสำคัญ เมื่อต้องไปท่องเที่ยวประเทศ”

อ่านต่อ “เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษต้อนรับหน้าหนาวกัน (Winter Vocabulary)”

อ่านต่อ “จำลอง 3 สถานการณ์!!! 20 ประโยคในการเริ่มต้นบทสนทนากับเพื่อนชาวต่างชาติ”

Share
.