ประโยคที่ควรรู้เมื่ออยู่ในการประชุมเชิงธุรกิจ

1524

1. Interrupting = การขัดจังหวะ

(Mister/Madam) chairman, May I have a word?
=> ท่านประธานคะ/ครับ ฉัน/ผมขออนุญาตพูดได้มั้ยคะ/ครับ?

If I may, I think…
=> ฉันขออนุญาตนะคะ/ครับ ฉัน/ผมคิดว่า…

.

Excuse me for interrupting.
=> ขออภัยที่รบกวนค่ะ/ครับ

May I come in here?
=> ฉัน/ผมขออนุญาตเข้าไปได้มั้ยคะ/ครับ?

2. Giving opinions [แสดงความเห็น]

I’m positive that…
=> ฉันมั่นใจว่า

I (really) feel that…
=> ฉันรู้สึก (จริง ๆ) ว่า

In my opinion…
=> ในความเห็นของฉัน…

The way I see things…
=> วิธีที่ฉันได้สังเกตนั้น…

If you ask me,… I tend to think that…
=> หากคุณถามฉัน ฉันมักจะคิดว่า…

3. Raise a question for speaker [ตั้งคำถามกับผู้พูด]

Are you positive that…?
=> คุณแน่ใจนะว่า….?

Do you (really) think that…?
=> คุณคิดว่า….(จริง ๆ) หรือ?

Can we get your input?

=> เราสามารถทราบข้อมูลของคุณได้มั้ย?

How do you feel about…?
=>
คุณรู้สึกยังไงเกี่ยวกับ…?

4. Commenting on others’ opinions
[แสดงความคิดเห็นต่อความคิดของคนอื่นๆ]

That’s interesting…
=> ความคิดของคุณน่าสนใจทีเดียว

I never thought about it that way before.
=> ฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นได้มาก่อนเลย

Good point!
=> เป็นความคิดที่ดีนะ!

I get your point.
=> ฉันเข้าใจความคิดคุณนะ

I see what you mean.
=> ฉันเข้าใจว่าคุณหมายถึงอะไร


อ่านต่อ “รวมประโยคปิดการสนทนาภาษาอังกฤษ”

อ่านต่อ “10 คำถามยอดฮิตที่คุณต้องเจอแน่นอนในการสัมภาษณ์งาน”

อ่านต่อ “ภาษาอังกฤษในจดหมายและอีเมล์”

Share
.