วิธีการใช้ Some และ Any

47339

แม้เรื่อง Some และ Any จะเป็นเนื้อหาตั้งแต่สมัยประถม แต่หลายคนอาจจะลืมกันไปแล้ววว ว่ามันใช้ยังไง เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลย

.

🍰 วิธีการใช้ Some


1. some + นามนับได้พหูพจน์ในประโยคบอกเล่า แปลว่า บาง

– Some cats are sleeping.
แมวบางตัวกำัลังนอน
– Some boys are very tall.
เด็กชายบางคนตัวสูงมาก

2. some+นามนับไม่ได้ในประโยคบอกเล่า แปลว่า บ้าง หรือ นิดหน่อย

– I have some money.
ฉันมีเงินอยู่บ้าง
– There is some water in the glass.
มีน้ำในแก้วนิดหน่อย

**การยื่นข้อเสนอ ส่วนมากเห็นเสนออาหารและเครื่องดื่ม
– Do you want some money?
คุณต้องการเงินไหม
– Would you like some tea?
คุณจะรับชาไหมครับ
– Can I get you some coffee?
ให้ผมซื้อกาแฟให้คุณไหม

**การขอ (request) ก็เป็นอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ก็ขอนั่นขอนี่ 
– Can I have some tea?
ขอชาหน่อยได้ไหม
– Can you give me some salt?
คุณเอาเกลือให้ฉันหน่อยได้ไหม
– Can I borrow some money, please?
ขอยืมตังค์หน่อยได้ไหม ได้โปรด

🍰 วิธีการใช้ Any


1. Any + นามพหูพจน์ / Any + นามนับไม่ได้
Any ใช้นำหน้าคำนามพหูพจน์ และนามนับไม่ได้เช่นเดียวกันกับ some ซึ่งจะใช้ในประโยคต่อไปนี้

1.1) ประโยคคำถาม แปลว่า บ้างไหม
– Do you have any dogs?
คุณมีสุนัขบ้างไหม
– Are there any dogs in the room?
มีสุนัขอยู่ในห้องบ้างไหม
– Does she have any cars?
หล่อนมีรถยนต์บ้างไหม
– Do they have any water?
พวกเขามีน้ำบ้างไหม
– Is there any milk left?
มีน้ำนมเหลือบ้างไหม

1.2) ประโยคปฏิเสธ แปลว่า เลย
– I don’t have any dogs.
ผมไม่มีสุนัขเลย
– She doesn’t have any cars.
หล่อนไม่มีรถยนต์เลย
– They don’t have any water.
พวกเขาไม่มีน้ำเลย


อ่านต่อ “เรียนรู้การใช้ if clause (Conditional Sentences) แบบจำได้ขึ้นใจ”

อ่านต่อ “ประโยคคำถามประจำวันที่ขึ้นต้นด้วย ARE”

Share
.