วิธีการใช้ IN, ON, AT เพื่อพูดเกี่ยวกับวันและเวลา (Prepositions of Time)

23679

เชื่อว่าคงมีหลายๆคน รู้สึกสับสนกับการใช้ IN, ON, AT เพื่อพูดเกี่ยวกับวันและเวลา เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้คำเหล่านี้ด้วยกันค่ะ 

AT

at + clock time, midnight, night, noon

.

at + ตัวเลขเวลา, เที่ยงคืน, กลางคืน, เที่ยงวัน  

➡ At 9PM, at 10 o’clock, at 5AM, at noon

➡ ตอน 3 ทุ่ม, ตอน 10 โมง, ตอนตี  5, ตอนเที่ยง   

เช่น 

-He gets up at 5 AM.

เขาตื่นเวลาตีห้า

-I’ll meet you there at 9 o’clock.

ฉันจะพบคุณที่นั่นเวลาเก้าโมงตรง

-He eats lunch at noon.

เขาทานอาหารกลางวันตอนเที่ยง

-Last night she went to bed at midnight.

เมื่อคืนเธอเข้านอนเวลาเที่ยงคืน

ON

on + date (with the year or without it) or day of the week

on + วันที่ (มีปีหรือไม่มีปีก้ได้) หรือวันในสัปดาห์

➡ On Monday,               ในวันจันทร์

➡ On my birthday          ในวันเกิดของฉัน

➡ On June 8th, 1992     ในวันที่ 8 เดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 1992

เช่น

-I usually go out on Sunday evenings.

ฉันมักจะออกไปตอนเย็นวันอาทิตย์

-They got married on March 12th, 2019.

พวกเขาแต่งงานกันในวันที่ 12 มีนาคม ปี ค.ศ. 2019

-I was born on Wednesday, 11th December 1996.

ฉันเกิดวันพุธที่ 11 ธันวาคม ปี ค.ศ. 1996


IN

in + weeks/months or years/decades/centuries/ศตวรรษ

in + จำนวนสัปดาห์/เดือน หรือ ปี/ทศวรรษ/ศตวรรษ

➡ In 3 weeks                ใน 3 สัปดาห์

➡ In May, in June, in September ในเดือนพฤษภาคม, ในเดือนมิถุนายน, ในเดือนกันยายน

➡ In 1990, in 1854     ในปีค.ศ. 1990, ในปีค.ศ. 1854

➡ In The 90’s      ในปีทศวรรษที่ 9

➡ In The 1600’s     ในปีศตวรรษที่ 16

in + season- in the summer, in the winter

in + ฤดูกาล – ในหน้าร้อน, ในหน้าหนาว

in + morning, afternoon, evening- in the morning, in the evening

in + ช่วงเวลาของวัน – ในตอนเช้า ในตอนค่ำ

เช่น

-The train will be leaving in a few minutes.

รถไฟจะออกภายในไม่กี่นาที

-She’ll be back in a week.

เธอจะกลับมาในหนึ่งสัปดาห์

-They are getting married in six months.

พวกเขากำลังจะแต่งงานกันในอีกหกเดือน

-I was born in November.

ฉันเกิดเดือนพฤศจิกายน

-I’ll see you in the morning.

ฉันจะพบคุณในตอนเช้า

-We always visit our grandmother in summer.

เรามักจะไปเยี่ยมคุณยายในช่วงฤดูร้อน

🤗💕 เป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับการใช้ IN, ON, AT เพื่อพูดเกี่ยวกับวันและเวลา (Prepositions of Time) ซึ่งมีลักษณะการใช้ที่แตกต่างกัน ทุกคนคงหายสับสนกันแล้วใช่มั้ยเอ่ย ถ้าเพื่อนๆเข้าใจแล้ว ก็อย่าลืมนำเอาไปใช้ให้ถูกต้องนะคะ สุดท้ายนี้ยังไงอย่าลืมติดตามโพสต์ของ Engnow นะคะ เดี๋ยวเราจะพยายามอัพเรื่อยๆค่า 

อ่านต่อ “คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย”

อ่านต่อ  “4 ความหมายที่แตกต่างกันของ “Come along”

Share
.