ความแตกต่างระหว่าง someday / some day / somedays / one day

19394

เคยเป็นกันบ้างไหมครับบ โอ้ย งงจังไม่รู้ว่า someday, some day, somedays และก็ oneday มันแตกต่างกันอย่างไร ไม่รู้จะเลือกใช้คำไหนดี เดี๋ยววันนี้เรามาไขข้อสงสัยกันเล้ยย

.

“someday” แปลว่า “สักวันหนึ่ง” ใช้บรรยายเหตุการณ์ในอนาคต

ตัวอย่างเช่น

– I’d like to see him again someday. 

ฉันต้องการจะเจอเขาในสักวันหนึ่ง

– She would like to set up her own business someday.

สักวันหนึ่งเธออยากตั้งธุรกิจของเธอเอง

– Perhaps someday we will know the truth.

บางทีสักวันพวกเราจะรู้ความจริง

“some day” แปลว่า “วันใดวันหนึ่ง” ใช้เพื่อสื่อถึงวันที่ยังไม่กำหนดชัดแน่นอน ยังไม่รู้ว่าวันไหน

ตัวอย่างเช่น

– I have an appointment with the doctor some day next month.

ฉันมีนัดกับคุณหมอวันใดก็วันหนึ่งในเดือนหน้า

– We will schedule the meeting for some day when everyone can attend. 

เราจะจัดตารางนัดพบกันวันใดวันหนึ่งที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้

“some days” แปลว่า “บางวัน” (ทำนองเดียวกับ some week บางสัปดาห์, some months บางเดือน)

ตัวอย่างเช่น

– I attend six classes on some days of the week.

ฉันมีเรียนหกคาบในบางวันของสัปดาห์

– Some days in Thailand are really hot!

บางวันในประเทศไทยร้อนมาก

“one day” หมายถึง “วันหนึ่ง หรือ หนึ่งวัน”

ตัวอย่างเช่น

– She came back home one day.

เธอกลับมาบ้านในวันหนึ่ง

– You will know the truth one day.

คุณจะรู้ความจริงในวันหนึ่ง

– It takes one day to finish the job.

ใช้เวลาหนึ่งวันเพื่อทำงานให้เสร็จ


อ่านต่อ “วิธีใช้ EITHER…OR (ไม่…ก็…) และ NEITHER…NOR (ไม่ใช่ทั้ง…และ…)”

อ่านต่อ “รูปแบบการใช้ PREFER และ WOULD PREFER”

อ่านต่อ “ความแตกต่างของคำว่า like กับ alike”

Share
.