ความแตกต่างระหว่าง Job กับ Work

6745

Job กับ Work ใช้แตกต่างกันยังไงนะ แปลว่า”งาน”เหมือนกันเลย ไม่รู้จะใช้คำไหน ยังไงดี วันนี้เรามาเรียนรู้กันดีกว่าค่า

Work จะหมายถึง งานโดยทั่วไป เป็นลักษณะของกิจกรรมมากกว่า เป็นได้ทั้งคำนาม (Noun) และ คำกริยา (Verb) มีความหมายทั่วไปและกว้างกว่า Job นอกจากนี้อีกความหมายหนึ่งของ work อาจหมายรวมถึงสถานที่ทำงานด้วย

Work เป็นคำนามนับไม่ได้ (Uncountable noun) ดังนั้นจะไม่ใช้ในรูปพหูพจน์ (Plural)

ตัวอย่างเช่น

.


– I start work at 9 o’clock every morning.

ฉันเริ่มทำงานตอนเก้าโมงเช้า


– I’ve just finished my work.

ฉันเพิ่งจะทำงานเสร็จ


– He used to work for Apple Inc.

เขาเคยทำงานให้กับบริษัทแอ็ปเปิ้ล


– Susan works in finance.

ซูซานทำงานด้านการเงิน


– I’m working on finance reports for the bank.

ฉันกำลังทำรายงานการเงินให้กับธนาคาร


– I need to go. I have much work to do.

ฉันต้องไปแล้ว มีงานที่ต้องทำเยอะเลย


Job จะหมายถึง อาชีพเฉพาะเจาะจง เช่น หมอ สถาปนิก สัตวแพทย์ ครู หรือกิจกรรมที่ทำเป็นประจำและได้เงินเดือน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอาชีพ เป็นคำนามนับได้ (Countable Noun)

ตัวอย่างเช่น


– My son has been offered a job in Canada.

ลูกชายของฉันได้รับข้อเสนองานให้ทำที่แคนาดา


– He has a job as an engineer. It’s a good job.

เขาทำงานเป็นวิศวกร มันเป็นงานที่ดี


– I’m looking for a job.

ฉันกำลังหางานอยู่


– What is his job?

เขาทำอาชีพอะไร


อ่านต่อ “จำลอง 3 สถานการณ์!!! 20 ประโยคในการเริ่มต้นบทสนทนากับเพื่อนชาวต่างชาติ”

อ่านต่อ “10 คำถามยอดฮิตที่คุณต้องเจอแน่นอนในการสัมภาษณ์งาน”

อ่านต่อ “ภาษาอังกฤษในจดหมายและอีเมล์”

Share
.