ตอบอย่างไรให้ไม่ซ้ำ เมื่อมีคนมา Thank you ใส่เรา

6172

ตอบกลับ Thank you อย่างไรให้ไม่ซ้ำ

1. You are welcome ยินดีเสมอ
2. No problem! ไม่มีปัญหา
3. My pleasure ด้วยความยินดี
4. Of course แน่นอน
5. Anytime! ได้เสมอ
6. Not at all ไม่เป็นไร
7. I’m happy to help ฉันยินดีที่ได้ช่วย
8. Don’t mention it แค่นี้เอง
9. No worries อย่าเกรงใจ
10. It was nothing แค่นี้เอง
11. Absolutely! แน่นอน

มี 11 ตั้ง 11 ทางให้เราได้ตอบ แค่คุณลองฝึกพูดภาษาอังกฤษดูวันนี้ ^^